กฎกติกาทั่วไป

 1. การเดิมพันในอนาคตทั้งหมด (เช่น การชนะรวมตลอดฤดูกาลแข่งขัน ผู้ชนะ Super Bowl ฯลฯ) ผู้ชนะตามที่หน่วยงานที่ควบคุมดูแลประกาศจะถือเป็นผู้ชนะเพื่อวัตถุประสงค์ในการเดิมพันด้วย ยกเว้นจำนวนเกมขั้นต่ำที่กำหนดไว้สำหรับอนาคตที่จะ "มีผล" ยังไม่ครบถ้วน

 2. ในกรณีที่มีความแตกต่างระหว่างชื่อทีมหรือรายละเอียดการเดิมพันในเวอร์ชันภาษาอังกฤษกับเวอร์ชันภาษาอื่น ๆ ให้ถือว่าเวอร์ชันภาษาอังกฤษนั้นถูกต้อง การให้คะแนนการเดิมพันและข้อพิพาทต่าง ๆ จะตัดสินตามชื่อทีมและรายละเอียดการวางเดิมพันในเวอร์ชันภาษาอังกฤษ

 3. เกม/การแข่งขันจะมีผลต่อไปโดยไม่คำนึงถึงการวางโปรแกรมของลีกที่เกี่ยวข้องกับการจับคู่การแข่งขัน ตัวอย่างเช่น หากมีสองทีมในลีกเดียวกันที่ลงเล่นในการแข่งขันชิงถ้วย แต่การจับคู่การแข่งขันกลับแสดงว่าเป็นการแข่งขันแบบลีก เกม/การแข่งขันจะมีผลต่อไปตราบเท่าที่ทีมที่ดำเนินการจับคู่การแข่งขันยังเป็นทีมที่ถูกต้อง ในอีกนัยหนึ่งคือการจับคู่การแข่งขันจะมีผลต่อไปตราบเท่าที่ชื่อของทีมทั้งสองทีมที่ลงแข่งขันกันนั้นถูกต้อง โดยไม่คำนึงถึงโปรแกรมการแข่งขันของลีกที่แสดงอยู่ในเว็บไซต์ของเรา

 4. เราพร้อมทำทุกวิถีทางเพื่อรับประกันว่าจะไม่เกิดข้อผิดพลาดในการประกาศการเดิมพัน อย่างไรก็ตามหากมีการยอมรับการเดิมพันจากความผิดพลาดของมนุษย์ในอัตราต่อรองที่แตกต่างจากตลาดทั่วไปอย่างเห็นได้ชัดในช่วงเวลาที่มีการเดิมพัน หรือมีข้อผิดพลาดอย่างชัดเจนจนอาจทำให้เกิดอัตราต่อรองที่แตกต่างไปในขณะที่มีการเดิมพัน เช่นนั้นเราขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกหรือโมฆะการเดิมพันนั้น หรือดำเนินการยกเลิกหรือโมฆะการเดิมพันที่เกิดขึ้นหลังเหตุการณ์เริ่มต้นและจะคืนเงินให้กับผู้เล่น

 5. วันที่และเวลาของการแข่งขันที่มีการระบุเวลาและสถานที่แข่งมีไว้เพื่อดูเป็นข้อมูลเท่านั้น ซึ่ง Pinnacle ไม่สามารถรับประกันความถูกต้องได้ ดังนั้นหากวันที่และ/หรือเวลาที่ประกาศไม่ถูกต้องจึงไม่ถือเป็นเหตุให้การเดิมพันเป็นโมฆะ

 6. หากการแข่งขันที่มีการระบุเวลาและสถานที่แข่งไม่เสร็จสิ้นภายใน 30 ชั่วโมงนับจากเวลาเริ่มแข่งที่กำหนดไว้อย่างเป็นทางการ จะถือว่าการเดิมพันทั้งหมดในการแข่งขันนั้นๆ เป็นโมฆะ โดยมีข้อยกเว้นสำหรับกฎกติกาดังกล่าวดังนี้

  1. ต้องแข่งขันตามระยะเวลาจนจบ

  2. การแข่งขันที่มีการระบุเวลาและสถานที่แข่งซึ่งตามปกติอาจใช้เวลานานกว่า 30 ชั่วโมง เช่น ทัวนาเมนต์กอล์ฟ

  3. ข้อยกเว้นเฉพาะกีฬาที่ระบุไว้ในส่วนของกฎกติกาสำหรับกีฬาแต่ละประเภท

  4. การเดิมพันข้าง "ทีมแรกที่ทำคะแนน" จะมีผลทันทีที่ทำคะแนนได้ ไม่ว่าการแข่งขันที่มีการระบุเวลาและสถานที่จะจบลงหรือไม่

 1. หากการแข่งขันที่มีการระบุเวลาและสถานที่แข่งไม่เริ่มต้นภายใน 12 ชั่วโมงหลังจากเวลาเริ่มต้นที่อยู่ในหมายกำหนดการ จะถือว่าการเดิมพันทั้งหมดในการแข่งขันนั้นๆ เป็นโมฆะ

 2. หน่วยงานที่กำกับดูแลการแข่งขันที่มีการระบุเวลาและสถานที่จะเป็นผู้ตัดสินเด็ดขาดในวันที่การแข่งขันดังกล่าวจบลง Pinnacle จะไม่ยอมรับคำตัดสินที่ถูกทักท้วงหรือการกลับคำตัดสิน การระงับผลการเดิมพันในการแข่งขันที่มีการระบุเวลาและสถานที่หลังจากเริ่มการแข่งขันแล้ว จะเป็นไปตามกฎกติกาการเดิมพันที่ระบุไว้สำหรับกีฬานั้น หากไม่มีการระบุไว้ในกฎกติกาของกีฬาดังกล่าว เราจะใช้กฎกติกาทั่วไปข้อที่ 2 แทน

 3. การเดิมพันทั้งหมดในการแข่งขันที่มีการระบุเวลาและสถานที่จะเป็นโมฆะหากมีการเปลี่ยนแปลงสถานที่ เว้นแต่กฎกติกาเฉพาะของกีฬานั้นๆ จะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น

 4. การเดิมพันในช่วงเวลาที่เฉพาะเจาะจงจะนับรวมการทำคะแนนในช่วงเวลาที่ระบุเท่านั้น และจะไม่ได้รับผลกระทบจากสิ่งที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาก่อนหน้าหรือหลังจากนั้น หากการแข่งขันที่มีการระบุเวลาและสถานที่ไม่จบลงภายในเวลาที่ระบุไว้ในกฎกติกาของเราไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม การเดิมพันในการแข่งขันทั้งหมดจะเป็นโมฆะ จะมีผลเฉพาะช่วงเวลาที่แข่งขันเสร็จแล้วเท่านั้น

 5. หากมีการเสนอเงินเดิมพันประเภท "เสมอ" ในตลาดเดิมพันมันนี่ไลน์และผลการแข่งคือเสมอ คุณจะเสียการเดิมพันของทั้งสองทีม หากไม่มีการเสนอเงินเดิมพันประเภทเสมอและผลการแข่งคือเสมอ เราจะถือว่าการเดิมพันของทั้งสองทีมเป็นโมฆะ

 6. ในกรณีที่การแข่งขันที่มีการระบุเวลาและสถานที่ที่มีการปรับแพ้ การชนะแบบง่ายดาย หรือเหตุการณ์อื่นใดที่ถือว่าจบลงโดยไม่มีแข่งขัน การเดิมพันทั้งหมดจะเป็นโมฆะ ไม่ว่าหน่วยงานที่กำกับดูแลลีกจะให้คะแนนอย่างไร

 7. หากตลาดเดิมพันมีชื่อผู้แข่งขันที่แน่นอนหนึ่งหรือสองคน ผู้แข่งขันที่อยู่ในรายชื่อดังกล่าวทุกคนต้องเข้าร่วมในการแข่งขันที่มีการระบุเวลาและสถานที่เพื่อให้การเดิมพันมีผล

 8. การสะกดผิด การพิมพ์ผิดพลาด การเปลี่ยนชื่อทีม และลีกที่ไม่ถูกต้องไม่ถือเป็นเหตุให้การเดิมพันเป็นโมฆะ หากดูจากบริบทแล้วเข้าใจได้ชัดเจนว่าการแข่งขันที่มีการระบุเวลาและสถานที่นั้นคือการแข่งขันนัดใด

 9. หากการแข่งขันที่มีการระบุเวลาและสถานที่แสดงจำนวนรอบหรือช่วงเวลาที่ไม่ถูกต้อง หรือมีระยะเวลาที่ไม่ตรงตามมาตรฐานสำหรับกีฬานั้นโดยไม่ได้ระบุชี้ชัด การเดิมพันทั้งหมดในการแข่งขันดังกล่าวจะเป็นโมฆะ

 10. สำหรับตลาดเดิมพันคะแนนรวมทีมเหย้า/ทีมเยือนของลีกในหนึ่งวัน (หรือหนึ่งสัปดาห์ในกรณีของอเมริกันฟุตบอล) หากการแข่งขันที่มีการระบุเวลาและสถานที่แสดงทุกนัดไม่จบลงภายในวัน/สัปดาห์นั้น การเดิมพันทั้งหมดในตลาดเดิมพันจะเป็นโมฆะ

 11. การเดิมพันแบบหลายทางคือ "การเดิมพันแบบรวมทั้งหมด" (ALL-IN) โดยการเดิมพันจะมีผลในทุกครั้ง เว้นแต่จะมีการกำหนดเงื่อนไขเพิ่มเติมลงในตลาดเดิมพันว่าให้มีผลต่อเมื่อผู้แข่งขันที่ระบุไว้ต้องเริ่มลงแข่ง หากมีการกำหนดเงื่อนไขดังกล่าวไว้ การเดิมพันทั้งหมดในผู้แข่งขันทุกคนจะเป็นโมฆะ หากผู้แข่งขันที่อยู่ภายใต้เงื่อนไขไม่เริ่มการแข่งขันในรายการนั้น ๆ

 12. การเดิมพันที่ชนะทั้งหมดในตลาดเดิมพันแบบหลายทางจะได้รับเงินที่อัตราต่อรองเต็มจำนวน ไม่ว่าจะมีผู้ชนะกี่คน

 13. หากทายผลตลาดเดิมพันด้วย "ผู้เล่นในสนาม" เป็นตัวเลือกในการเดิมพัน ทีมหรือผู้แข่งขันที่ระบุชื่อไว้ต้องเอาชนะผู้แข่งขันคนอื่นทุกคนเพื่อให้การเดิมพันในผู้แข่งขันดังกล่าวชนะ หากผู้เข้าแข่งขันที่ระบุในรายชื่อทำได้เสมอสำหรับการเดิมพันที่ต้องชนะ การเดิมพันคู่แข่งขันที่เสมอจะเป็นโมฆะ และจะเสียการเดิมพันอื่น ๆ ทั้งหมด

 14. หลังจาก 72 ชั่วโมง เงินที่จ่ายให้แก่ตลาดเดิมพันทั้งหมดจะถือว่าเป็นที่สุดและจะไม่เปิดให้ซักถามข้อสงสัยใด ๆ หลังจากนั้น ภายใน 72 ชั่วโมงหลังจากจ่ายเงินให้แก่ตลาดเดิมพันแล้ว Pinnacle จะตั้งค่าใหม่หรือแก้ไขผลการตัดสินที่เกิดจากความผิดพลาดของบุคคล ความผิดพลาดของระบบ หรือความผิดพลาดที่เกิดจากแหล่งข้อมูลผลการแข่งขันที่อ้างถึงเท่านั้น

 15. Pinnacle ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดิมพันใด ๆ ได้ทุกเมื่อหากเห็นว่ามีการเดิมพันในลักษณะที่เป็นการฉ้อโกง

 16. การยอมรับหรือปฏิเสธเดิมพันทั้งหมดขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของ Pinnacle แต่เพียงผู้เดียว การเดิมพันขณะแข่งขันอาจมีความล่าช้าเล็กน้อยก่อนที่จะได้รับการยอมรับและ/หรือจะยังรอพิจารณาต่อไปในช่วงสถานการณ์ที่สุ่มเสี่ยงตามดุลยพินิจของ Pinnacle

 17. หากมีข้อผิดพลาดที่ชัดเจนในอัตราต่อรองหรือวงเงินของตลาดเดิมพัน การเดิมพันในตลาดเดิมพันนั้นอาจเป็นโมฆะ หากมีการรับการเดิมพันไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดก็ตามหลังจากที่การแข่งขันเริ่มต้นขึ้น (นอกเหนือจากการเดิมพันขณะแข่งขันที่ระบุไว้อย่างชัดเจน) การเดิมพันจะมีผลเว้นแต่ว่าจะเกิดความได้เปรียบอย่างมีนัยสำคัญ Pinnacle ขอสงวนสิทธิ์ในการระบุว่าการเดิมพันเป็นโมฆะหากพิจารณาแล้วพบว่าการดำเนินการดังกล่าวทำให้มีการได้เปรียบกว่าผู้เล่นท่านอื่นเกิดขึ้น

 18. จำนวนเงินสะสมสูงสุดในการชนะการเดิมพันแบบหลายรายการในแต่ละวันตามปฏิทินอยู่ที่ 250,000 เหรียญ

 19. ในกรณีที่มีข้อขัดแย้ง: กฎกติกาของตลาดเดิมพันจะอยู่เหนือกฎกติกากีฬาและกฎกติกากีฬาจะอยู่เหนือกฎกติกาทั่วไป

อเมริกันฟุตบอล

 1. หากการแข่งขันถูกระงับเมื่อเริ่มได้ไม่ถึง 55 นาที และไม่ได้กลับมาแข่งต่อภายใน 12 ชั่วโมงนับตั้งแต่ถูกระงับ การเดิมพันทั้งหมดในช่วงเวลาการแข่งขันจะเป็นโมฆะและการเดิมพันในช่วงเวลาที่แข่งจบแล้วจะมีผล หากการแข่งขันถูกระงับหลังเล่นผ่านไปแล้ว 55 นาทีและไม่ได้กลับมาแข่งต่อภายใน 12 ชั่วโมงนับตั้งแต่ถูกระงับ ไม่ว่าการแข่งขันจะจบลงในวันต่อไปหรือไม่ การเดิมพันทั้งหมดจะมีผลและคะแนนเมื่อการแข่งขันถูกระงับจะถือเป็นที่สุด นอกจากนี้ หากเวลาเล่นโดยรวมของทั้งไตรมาสน้อยกว่า 55 นาที จะไม่มีการดำเนินการกับตลาดทั้งเกมและการเดิมพันจะถือเป็นโมฆะ

 2. หากไม่เริ่มการแข่งขันภายใน 12 ชั่วโมงนับจากเวลาตามกำหนดการเดิม การเดิมพันทั้งหมดจะเป็นโมฆะ

 3. การเดิมพันในการแข่งขันและช่วงเวลาครึ่งหลังจะนับรวมคะแนนที่ทำได้ในช่วงต่อเวลา

กฎกติกาของตลาดเดิมพันอเมริกันฟุตบอล

 1. ทีมที่จะทำคะแนนครั้งต่อไป: จะไม่นับคะแนนพิเศษและคะแนนคอนเวอร์ชัน 2 คะแนน "คะแนนหลังจากการทัชดาวน์" ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของการทำคะแนนทัชดาวน์

 2. สถิติการส่งบอล: การเดิมพันจะเป็นโมฆะ หากผู้เล่นควอเตอร์แบ็กที่ระบุชื่อไว้ไม่พยายามส่งบอลอย่างน้อยหนึ่งครั้ง

 3. สถิติการวิ่งถือบอล สูง/ต่ำ: หากผู้แข่งขันที่ระบุลงแข่งแต่ไม่พยายามวิ่งถือบอล ระยะที่พยายามวิ่งถือบอลทั้งหมดและครั้งแรกจะถือเป็นศูนย์หลา

 4. สถิติการรับบอล สูง/ต่ำ: หากผู้รับบอลที่ระบุลงแข่งแต่ไม่มีการคว้าบอล ระยะที่พยายามรับบอลทั้งหมดและครั้งแรกจะถือเป็นศูนย์หลา

 5. เวลาในการทำคะแนน: จะนับรวมจำนวนวินาทีที่ระบุไว้ในตลาดเดิมพัน โดยรวมเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในช่วงวินาทีของเวลาในการแข่งขันนั้นด้วย

 6. ดาวน์ที่ 1: จะไม่นับรวมดาวน์ที่ 1ซึ่งได้จากการลงโทษและการเปลี่ยนการครองบอล

 7. คะแนนต่อเนื่อง: จะไม่นับรวมคะแนนพิเศษและคะแนนคอนเวอร์ชัน 2 คะแนนเป็นส่วนหนึ่งของทัชดาวน์ และไม่ถือเป็นเหตุการณ์ที่ทำคะแนนต่อเนื่อง การโต้ใด ๆ จากฝ่ายตรงข้ามในการพยายามทำคะแนนพิเศษหรือคะแนนคอนเวอร์ชัน 2 คะแนนจะไม่นับรวมในตลาดเดิมพันเหล่านี้

 8. ทัชดาวน์ที่ไกลที่สุด: หากไม่มีการทำทัชดาวน์ ตลาดเดิมพันเหล่านี้จะเป็นโมฆะ

 9. สถิติผู้เล่นควอเตอร์แบ็กของทีม: จะนับเฉพาะสถิติที่ทำได้โดยผู้แข่งขันที่ระบุชื่อไว้ว่าเป็นควอเตอร์แบ็กในบัญชีรายชื่อของทีมเท่านั้น เช่น หากผู้เล่นรันนิ่งแบ็กขว้างลูกได้ทัชดาวน์ จะไม่นับเป็นการพยายาม การทำสำเร็จ หรือการได้ทัชดาวน์สำหรับผู้เล่นควอเตอร์แบ็กของทีมนั้น

 10. ทีมพิเศษและทัชดาวน์แบบตั้งรับ: ทัชดาวน์เพียงแบบเดียวที่ถือว่าเป็นการทำทัชดาวน์ของทีมพิเศษ คือการเล่นซึ่งมีการเตะบอลหรือการเตะทิ้งจริง (รวมถึง การโต้ลูกเตะเริ่ม การโต้ลูกเตะทิ้ง การโต้การเสียลูกเตะเริ่ม การโต้การเสียลูกเตะทิ้ง การโต้การบล็อกลูกเตะทำประตูและโต้กลับ หรือการบล็อกลูกเตะทิ้งและโต้กลับ) ลูกเตะทำประตูหลอกหรือลูกเตะทิ้งหลอกที่ทำให้เกิดการทัชดาวน์โดยทีมที่ได้บอล จะถือเป็นการทำทัชดาวน์แบบรุก

 11. ผู้แข่งขันที่ทำคะแนนทัชดาวน์: การส่งบอลเพื่อทำทัชดาวน์ไม่ถือเป็นการทำคะแนนทัชดาวน์ เฉพาะผู้แข่งขันที่ครองบอลในเอนด์โซนเท่านั้นที่ถือว่าทำคะแนนทัชดาวน์

 12. โทษจากการขัดขวางการรับลูก: จะนับรวมทั้งการขัดขวางตัวผู้เล่นทีมรุกและทีมรับ แต่โทษดังกล่าวจะต้องได้รับการยอมรับและบังคับใช้ในการแข่งขัน จึงจะถือว่ามีผลใช้ได้ หากมีการปฏิเสธการลงโทษหรือลบล้างการลงโทษในการขัดขวางการรับลูก เราจะตัดสินผู้ชนะเมื่อมีการลงโทษจากการขัดขวางการรับลูกครั้งถัดไป

 13. โทษจากการดึง: จะนับรวมทั้งการดึงตัวผู้เล่นทีมรุกและทีมรับ แต่บทลงโทษจะต้องได้รับการยอมรับและบังคับใช้ในการแข่งขันจึงจะถือว่ามีผลใช้ได้ หากมีการปฏิเสธการลงโทษหรือลบล้างการลงโทษจากการดึง เราจะตัดสินผู้ชนะเมื่อมีการลงโทษจากการดึงครั้งถัดไป

 14. การโต้ลูกเตะเริ่มที่ไกลที่สุด: การเดิมพันจะเป็นโมฆะ หากแต่ละทีมไม่มีการโต้ลูกเตะเริ่มอย่างน้อยทีมละหนึ่งครั้ง

 15. การโต้ลูกเตะทิ้งที่ไกลที่สุด: การเดิมพันจะเป็นโมฆะ หากแต่ละทีมไม่มีการโต้ลูกเตะทิ้งอย่างน้อยทีมละหนึ่งครั้ง

 16. จำนวนผู้เล่นที่ไม่ซ้ำกันที่ทำคะแนนได้: จะนับรวมคะแนนทั้งหมดที่ทำได้ ยกเว้นคะแนนจากการเกิดเซฟตี

 17. ระยะที่ได้ทัชดาวน์ครั้งแรก สูง/ต่ำ: การเดิมพันจะเป็นโมฆะ หากผู้เล่นควอเตอร์แบ็กที่ระบุทำทัชดาวน์ไม่สำเร็จอย่างน้อยหนึ่งครั้ง

 18. ผลล่วงหน้าของผู้ชนะเลิศ AFC/NFC: ผู้ชนะเลิศในแต่ละคอนเฟอเรนซ์คือทีมที่เข้ารอบ Super Bowl

 19. จำนวนครั้งที่ชนะในฤดูกาลปกติ: การแข่งขันที่ถูกยกเลิก จะคิดผลการแข่งขันโดยให้ทีมที่ถูกปรับแพ้เป็นทีมที่พ่ายแพ้และทีมคู่แข่งจะเป็นฝ่ายที่ได้รับชัยชนะ แต่ละทีมต้องมีผลการแข่งขันครบ 17 ครั้ง (ชนะ แพ้ หรือเสมอ) จึงจะทำให้การเดิมพันมีผล

 20. ผลชนะในฤดูกาลของการแข่งขันอเมริกันฟุตบอล NCAA: Bowl Games และ Conference Championship Games จะไม่นับในจำนวนผลชนะรวมในฤดูกาลปกติ ทีมจะต้องลงแข่งในการแข่งขันของฤดูกาลปกติตามตารางทุกนัดจึงจะมีผล

 21. ผลล่วงหน้า Football Conference Championship ของ NCAA: หากคอนเฟอเรนซ์มีการแข่งขันชิงแชมป์อย่างเป็นทางการ เราจะถือว่าผู้ชนะในการแข่งขันนั้นเป็นผู้ชนะคอนเฟอเรนซ์นั้นด้วย สำหรับอัตราต่อรองกลุ่มย่อยภายในคอนเฟอเรนซ์ เราจะถือว่าทีมที่เข้าร่วมการแข่งขันชิงแชมป์ในคอนเฟอเรนซ์เป็นผู้ชนะกลุ่มนั้น

 22. ตลาดเดิมพันประจำสัปดาห์สำหรับ NFL: หากการแข่งขันใดในสัปดาห์ที่ระบุไว้ถูกยกเลิกหรือเลื่อนออกไปและแข่งไม่เสร็จภายใน 96 ชั่วโมงนับตั้งแต่เวลาเริ่มแข่งตามตาราง ตลาดเดิมพันประจำสัปดาห์ทั้งหมดจะเป็นโมฆะ ไม่ว่าผลการแข่งขันดังกล่าวจะเป็นอย่างไร

 23. ผู้ชนะรางวัล Heisman Trophy ใช่/ไม่ใช่: การวางเดิมพันก่อนการแข่งขันตามตารางนัดแรกของทีมผู้แข่งขันจะถือเป็นโมฆะ หากผู้แข่งขันดังกล่าวไม่ลงเล่นในการแข่งขันนั้น

 24. เสมอกันหลังจากทำคะแนนแรก: "ใช่" จะถือเป็นผู้ชนะ หากการแข่งขันเสมอกันในเวลาใดก็ตามหลังจากทำคะแนนแรก รวมถึงหากเสมอกันหลังจากการทำทัชดาวน์ ก่อนพยายามทำคะแนนพิเศษหรือคะแนนคอนเวอร์ชัน 2 คะแนน

 25. การแข่งขันแบบตัวต่อตัวในการโต้กลับลูกเตะเริ่ม/ลูกเตะทิ้ง: ผู้แข่งขันที่ระบุชื่อทั้งสองคนต้องโต้ลูกเตะเริ่ม/ลูกเตะทิ้งอย่างน้อยหนึ่งครั้งจึงจะมีผล

 26. ตลาดเดิมพันคะแนนสุดท้าย: จะนับรวมการทำทัชดาวน์ การเตะทำประตู และการเกิดเซฟตีเท่านั้น โดยไม่นับรวมคะแนนพิเศษและคะแนนคอนเวอร์ชัน 2 คะแนนหลังจากการทำทัชดาวน์

 27. ตลาดเดิมพันลูกเตะทิ้ง: ลูกเตะทิ้งที่ถูกบล็อกจะนับเป็นลูกเตะทิ้งสำหรับตลาดเดิมพันลูกเตะทิ้งของทีม แต่จะไม่นับในตลาดเดิมพันสำหรับจำนวนลูกเตะทิ้งของผู้แข่งขัน

 28. ตลาดเดิมพันผู้ทำลูกเตะทิ้ง: ในตลาดเดิมพันทั้งหมดที่ระบุชื่อผู้ทำลูกเตะทิ้งแต่ละคน ยกเว้น "จำนวนลูกเตะทิ้งทั้งหมดที่ทำโดยผู้ทำลูกเตะทิ้ง สูง/ต่ำ" โดยผู้ทำลูกเตะทิ้งต้องเตะทิ้งอย่างน้อยหนึ่งครั้งจึงจะมีผล

 29. ลูกเตะทำประตูที่ใกล้ที่สุดและไกลที่สุด: การเดิมพันจะเป็นโมฆะหากไม่มีลูกเตะทำประตูที่สำเร็จ

กรีฑา

 1. ตลาดเดิมพันแบบตัวต่อตัว: ผู้แข่งขันที่ผ่านเข้ารอบสุดท้ายของการแข่งขันจะถือว่าเป็นผู้ชนะ หากผู้แข่งขันทั้งสองตกรอบแรกด้วยกันทั้งคู่และแข่งขันในรายการเดียวกันโดยเริ่มแข่งพร้อมกัน ผู้ที่ทำคะแนนสุดท้ายได้ดีกว่าจะถือว่าเป็นผู้ชนะ หากผู้เข้าแข่งขันทั้งสองตกรอบแรกด้วยกันทั้งคู่ แต่แข่งขันในรายการที่ต่างกัน การเดิมพันจะถือเป็นโมฆะโดยไม่คำนึงถึงเวลาหรือคะแนนสุดท้าย หากผู้แข่งขันทั้งสองผ่านเข้ารอบสุดท้าย ผู้ที่ทำคะแนนสุดท้ายได้ดีกว่าในรอบนั้นจะเป็นผู้ชนะ

ฟุตบอลออสเตรเลียนรูลส์

 1. การแข่งขันฟุตบอลออสเตรเลียนรูลส์ทุกนัดต้องแข่งขันผ่านไปอย่างน้อย 80 นาทีจึงจะมีผล ยกเว้นการแข่งขันที่กำหนดเวลาแข่งขันสั้นลง

การแข่งรถ

 1. หากการแข่งขันหรือผู้เข้าแข่งขันล่าช้าไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม การเดิมพันทั้งหมดจะเป็นโมฆะ หากเกิดความล่าช้านานกว่า 48 ชั่วโมง

 2. การเริ่มต้นการแข่งใด ๆ จะถือว่าเป็นสัญญาณเริ่มต้นรอบอุ่นเครื่อง

กฎกติกาของตลาดเดิมพันการแข่งรถ

 1. รอบคัดเลือก: การเดิมพันในผู้แข่งขันของรอบคัดเลือกทั้งหมดจะมีผลก็ต่อเมื่อผู้แข่งขันดังกล่าวเริ่มแข่งในรอบคัดเลือก การลงโทษหรือลดตำแหน่งในภายหลังจะไม่กระทบต่อผลของการเดิมพัน หากผู้แข่งขันไม่เริ่มแข่งในรอบคัดเลือก การเดิมพันผู้แข่งขันดังกล่าวในรอบคัดเลือกหรือตำแหน่งการคัดเลือกนั้นจะเป็นโมฆะ

แบดมินตัน

 1. หากผู้แข่งขันถอนตัวหรือถูกตัดสิทธิ์ การเดิมพันในตลาดเดิมพันมันนี่ไลน์ของการแข่งขันจะมีผลเมื่อการแข่งขันเสร็จสิ้นหนึ่งเซ็ต มิฉะนั้นการเดิมพันเหล่านี้จะเป็นโมฆะ การเดิมพันในตลาดเดิมพันอื่น ๆ จะเป็นโมฆะ เว้นแต่จะแข่งจนจบตามช่วงเวลาก่อนการถอนตัวหรือถูกตัดสิทธิ์

แบนดี้

 1. ตลาดเดิมพันช่วงเวลาการแข่งขันทั้งหมดเป็นรายการสำหรับช่วงเวลาตามข้อบังคับเท่านั้นและไม่รวมช่วงต่อเวลา เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่น

 2. หากรูปแบบของการแข่งขันเปลี่ยนจากสองครึ่ง ครึ่งละ 45 นาที เป็นสามช่วง ช่วงละ 30 นาที การเดิมพันในช่วงเวลาแข่งขันจะมีผลและการเดิมพันในช่วงเวลาอื่นทั้งหมดจะเป็นโมฆะ

เบสบอล

 1. เราจะถือว่าพิชเชอร์เริ่มการแข่งขันเมื่อได้ขว้างลูกแรกให้แก่ทีมของตนแล้ว เราจะถือว่าผู้ที่ไม่ใช่พิชเชอร์เริ่มการแข่งขันเมื่อผู้เล่นมีชื่ออยู่ในรายชื่อผู้เล่นและปรากฏตัวที่เพลตเป็นครั้งแรก

 2. หากตลาดเดิมพันมีชื่อผู้แข่งขันที่แน่นอนหนึ่งหรือสองคน ผู้แข่งขันที่มีรายชื่อระบุไว้ทุกคนต้องเริ่มลงเล่น การเดิมพันจึงจะมีผล โดยมีข้อยกเว้นว่า ไม่ว่าผู้แข่งขันจะลงแข่งขันหรือไม่ เราจะถือว่ามีผลในตลาดเดิมพันสำหรับสถิติ "เซฟ" ของผู้แข่งขัน

 3. การวางเดิมพันก่อนเริ่มการแข่งขันในตลาดเดิมพันมันนี่ไลน์แบบช่วงเวลาแข่งขันจะมีผลเมื่อแข่งไปแล้วอย่างน้อย 5 อินนิง (หรือ 4.5 อินนิงหากทีมเหย้ากำลังจะชนะ) หากยุติการแข่งขันก่อน 9 อินนิง (หรือ 8.5 อินนิงหากทีมเหย้าชนะ) ผลคะแนนเมื่อสิ้นสุดอินนิงสุดท้ายจะถือเป็นที่สุด ตลาดเดิมพันแบบช่วงเวลาการแข่งขันทั้งหมดที่ไม่ใช่มันนี่ไลน์ จะถือว่ามีผลเมื่อแข่งไปแล้ว 9 อินนิง (หรือ 8.5 อินนิงหากทีมเหย้าชนะ) ช่วงเวลาที่แข่งไปแล้วจะถือว่ามีผล แม้ว่าการแข่งขันยังไม่สิ้นสุด

 4. ตลาดเดิมพันขณะแข่งขันในช่วงการแข่งขันทั้งหมดจะต้องแข่งไปแล้ว 9 อินนิง (หรือ 8.5 อินนิงหากทีมเหย้าชนะ) จึงจะถือว่ามีผล ช่วงเวลาที่แข่งไปแล้วจะถือว่ามีผล แม้ว่าการแข่งขันจะไม่ได้แข่งจนจบ

 5. ในการแข่งขันที่นำ "การยุติการแข่งขันเมื่ออีกฝ่ายมีคะแนนทิ้งห่าง" (Mercy Rule) มาใช้เป็นส่วนหนึ่งในกฎกติกาอย่างชัดเจน เราจะถือว่าการเดิมพันในช่วงเวลาทั้งหมดสิ้นสุดเมื่อมีการเรียกใช้ Mercy Rule

 6. การเดิมพันในช่วงครึ่งแรกของการแข่งขันเบสบอลจะเป็นไปตามการสรุปผลของการแข่ง 5 อินนิง การวางเดิมพันก่อนการแข่งขันในตลาดเดิมพันคะแนนต่อและมันนี่ไลน์ในช่วงครึ่งแรกจะมีผลเมื่อแข่งไปแล้ว 5 อินนิงหรือ 4.5 อินนิง โดยต้องเป็นการแข่ง 4.5 อินนิงและประกาศว่าทีมเหย้าเป็นผู้ชนะ ตลาดเดิมพันในช่วงครึ่งแรกอื่น ๆ ทั้งหมด (รวมถึงตลาดเดิมพันคะแนนต่อและมันนี่ไลน์ในช่วงครึ่งแรก) จะมีผลเมื่อแข่งไปแล้วอย่างน้อย 5 อินนิง

 7. หากการแข่งขัน MLB ถูกระงับเพื่อที่จะแข่งขันต่อในภายหลังนานกว่า 12 ชั่วโมงจากการขว้างครั้งแรก การเดิมพันก่อนเกมการแข่งขันทั้งหมดในตลาดเดิมพันแบบช่วงการแข่งขันจะเป็นโมฆะและจะมีผลเฉพาะการเดิมพันในช่วงเวลาที่แข่งไปแล้ว โดยมีข้อยกเว้นที่ว่า:

  1. การแข่งขัน MLB Playoff และเพลย์อิน จะถือว่ามีผลเมื่อสิ้นสุดการแข่งขัน

  2. การเดิมพันมันนี่ไลน์แบบช่วงเวลาการแข่งขัน ซึ่งจะมีผลตามคะแนนเมื่อสิ้นสุดอินนิงสุดท้ายเมื่อแข่งไปแล้วอย่างน้อย 5 อินนิง (หรือ 4.5 อินนิงหากทีมเหย้ากำลังจะชนะ) ได้เสร็จสิ้นลงแล้ว

  3. ตลาดเดิมพันสถิติผู้แข่งขันจะมีผลหากเกมสิ้นสุดในวันที่มีการขว้างครั้งแรกหรือวันถัดไป

  4. ตลาดที่อยู่นอกเหนือจากตลาดเดิมพันสถิติผู้แข่งขันในการแข่งขันของฤดูกาลปกติจะถูกระงับหลังการแข่งขันดำเนินไปครบ 9 อินนิ่ง โดยผลการแข่งขันจะนับจากคะแนนของอินนิ่งสุดท้ายที่แข่งขันกันเสร็จสิ้นแล้ว

 8. หากการแข่งขัน MLB ถูกระงับเพื่อที่จะแข่งขันต่อในภายหลังนานกว่า 30 ชั่วโมงจากการขว้างครั้งแรก การเดิมพันขณะแข่งขันทั้งหมดในตลาดเดิมพันแบบช่วงการแข่งขันจะเป็นโมฆะและจะมีผลเฉพาะการเดิมพันในช่วงเวลาที่แข่งไปแล้ว หากการแข่งขันถูกระงับและแข่งขันต่อภายใน 30 ชั่วโมงหลังการขว้างครั้งแรก การเดิมพันขณะแข่งขันทั้งหมดจะมีผลเมื่อการเดิมพันในช่วงเวลาได้แข่งขันไปแล้ว การเดิมพันขณะแข่งขันของการแข่งขัน MLB Playoff และเพลย์อินจะมีผลเมื่อการแข่งขันสิ้นสุด

 9. ในกรณีที่ทีม "เหย้า" ไม่ได้แข่งขันในสนามของตนเอง ทีมที่พิชเชอร์คนแรกเริ่มขว้างลูกแรกในการแข่งขันจะถือเป็นทีมเหย้า

 10. กฎกติกาการแข่งขันตามปกติ 2 เกมติดต่อกัน 7 อินนิง:

   1. การวางเดิมพันก่อนเริ่มการแข่งขันในตลาดเดิมพันมันนี่ไลน์แบบช่วงเวลาแข่งขันจะมีผลเมื่อแข่งไปแล้วอย่างน้อย 5 อินนิง (หรือ 4.5 อินนิงหากทีมเหย้ากำลังจะชนะ) ตลาดเดิมพันแบบช่วงเวลาการแข่งขันทั้งหมดที่ไม่ใช่มันนี่ไลน์จะมีผลเมื่อแข่งไปแล้ว 7 อินนิง (หรือ 6.5 อินนิงหากทีมเหย้าชนะ) ช่วงเวลาที่แข่งไปแล้วจะถือว่ามีผล แม้ว่าการแข่งขันยังไม่สิ้นสุด

   2. ตลาดเดิมพันขณะแข่งขันแบบช่วงเวลาการแข่งขันทั้งหมดจะถือว่ามีผลเมื่อแข่งไปแล้ว 7 อินนิง (หรือ 6.5 อินนิงหากทีมเหย้าชนะ) ช่วงเวลาที่แข่งไปแล้วจะถือว่ามีผล แม้ว่าการแข่งขันจะไม่ได้แข่งจนจบ

   3. การเดิมพันทั้งหมดในการแข่งขันแบบติดต่อกัน 2 เกม 7 อินนิงจะเป็นโมฆะ หากไม่มีการระบุว่าเป็นการแข่งขันแบบ 7 อินนิง

   4. หากการแข่งขันแบบเจ็ดอินนิงยังไม่เสร็จสิ้น จะมีการปรับใช้กฎเบสบอล 3, 7 และ 8 โดยพิจารณาให้ “7 อินนิง (6.5 หากทีมเหย้ากำลังจะชนะ)” แทน “9 อินนิง (8.5 หากทีมเหย้ากำลังจะชนะ)”

 11. การเดิมพันเบสบอลจะดำเนินการตามอัตราต่อรองที่ระบุไว้ไม่ว่านักขว้างเริ่มต้นสำหรับทีมใดๆ จะเป็นใครก็ตาม

กฎกติกาของตลาดเดิมพันเบสบอล

 1. ผลชนะในฤดูกาลปกติของ MLB: จะได้รับเงินเดิมพันเมื่อทีมทำได้เกินผลชนะรวม และคาดว่าจะได้แข่งขันอย่างน้อย 160 เกม หรือไม่สามารถทำเกินผลชนะรวมได้ เนื่องจากจำนวนการแข่งขันที่เหลืออยู่ และคาดว่าจะได้แข่งขันอย่างน้อย 160 เกม หากมีเหตุอันควรสงสัยว่าทีมจะแข่งขันจนอย่างน้อย 160 เกมหรือไม่ เราจะยังไม่มีการตกลงจ่ายเงินเดิมพันผลชนะในฤดูกาลดังกล่าวจนกว่าจะแข่งขันจนครบ การแข่งขันที่ตัดสินหาผู้ชนะเพิ่มเติมใด ๆ (เช่น ไวลด์การ์ดหรือดิวิชัน) จะไม่นับรวมในผลชนะในฤดูกาลปกติ เมื่อมีการตกลงจ่ายเงินในตลาดเดิมพันผลชนะในฤดูกาล เราจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงใด ๆ แม้ว่าทีมจะลงแข่งขันน้อยกว่าที่คาดไว้ ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม

 2. จำนวนเบสรวม: ซิงเกิลมีค่าเท่ากับหนึ่ง ดับเบิลมีค่าเท่ากับสอง ทริปเปิลมีค่าเท่ากับสาม โฮมรันมีค่าเท่ากับสี่ ไม่นับการแข่งขันประเภทอื่นในตลาดเดิมพันจำนวนเบสรวม

 3. จำนวนรันที่ทำได้: จะนับรวมรันที่ทีมรุกทำได้และรันที่ได้จากความผิดพลาดของทีมรับ

 4. จำนวนอินนิงที่พิชเชอร์ทำได้: แต่ละอินนิงที่ทำได้ครบจะมีค่าเท่ากับหนึ่งและคะแนนที่บันทึกไว้สำหรับผู้เล่นแต่ละคนที่ออกจะมีค่าเท่ากับ 0.1

 5. ผู้ชนะดิวิชัน: ตลาดเดิมพันจะจัดผลตามอันดับเมื่อสิ้นสุดฤดูกาล เมื่อทุกทีมในดิวิชันลงแข่งไปแล้วอย่างน้อย 90% ของการแข่งขันที่กำหนดเวลาและสถานที่แข่งไว้โดยเฉพาะ หากทีมมีสถิติเสมอกัน ผู้ชนะจะเป็น 1) ผู้ชนะจากการแข่งขันตัดสินหาผู้ชนะ หรือ 2) ทีมที่ได้รับการประกาศว่าเป็นผู้ชนะโดยระบบการตัดสินหาผู้ชนะเพื่อจัดอันดับทีมเพลย์ออฟของลีก

 6. ผู้นำโฮมรันประจำฤดูกาล: หากผู้นำโฮมรันเสมอกัน เราจะใช้ค่าเฉลี่ยการตีเป็นเกณฑ์ตัดสินหาผู้ชนะ

 7. การจับคู่ผู้แข่งขันแบบตัวต่อตัวประจำฤดูกาล: หากผู้แข่งขันคนใดคนหนึ่งไม่ลงเล่นในการแข่งขันอย่างน้อย 1 ใน 10 เกมแรกของทีม การเดิมพันทั้งหมดจะเป็นโมฆะ

 8. ตลาดเดิมพันจำนวนการตี + จำนวนรัน + จำนวนที่ผิดพลาด: จะถือว่ามีผลเมื่อสิ้นสุดการแข่งขัน หากการแข่งขันถูกยกเลิกหรือถูกระงับในอินนิงพิเศษ เราจะตัดสินผลลัพธ์หลังจากจบอินนิงสุดท้าย เว้นแต่ทีมเหย้าจะทำคะแนนตีเสมอในครึ่งหลังของอินนิง ซึ่งในกรณีนี้ เราจะตัดสินผลลัพธ์ในช่วงที่มีการยกเลิกการแข่งขัน

 9. ตลาดเดิมพันผู้ที่ตีไม่โดนลูก: จะนับรวมผู้ที่ตีไม่โดนลูกแต่ละคนหรือรวมกันเมื่อจบการแข่งขันแล้ว

 10. ตลาดเดิมพันสถิติผู้แข่งขัน: จะถือว่ามีผลเมื่อการแข่งขันสิ้นสุดแล้ว หากการแข่งขันถูกระงับก่อนเล่นจบและให้แข่งต่อในวันถัดมา เราจะนับสถิติของทั้งสองวันในผลลัพธ์ของตลาดเดิมพันเหล่านี้ หากไม่แข่งขันต่อในวันถัดมา การเดิมพันทั้งหมดจะเป็นโมฆะ

 11. ตลาดเดิมพันการจับคู่สถิติผู้แข่งขันแบบตัวต่อตัว: การเดิมพันทั้งหมดจะมีผลเมื่อผู้แข่งขันทั้งสองเริ่มเล่นไปจนจบการแข่งขัน

 12. ตลาดเกมเหย้า/เกมเยือน: เกมการแข่งขันที่กำหนดเวลาตามที่ระบุในข้อเสนอไว้ทั้งหมดจะต้องทำได้เก้าหรือ 8.5 อินนิง (หากทีมเยือนนำ) หากการแข่งขันถูกระงับหลังจากแข่งไปแล้วอย่างน้อย 9 อินนิง เราจะใช้คะแนนหลังจากจบอินนิงสุดท้ายสำหรับการเดิมพันเกมเหย้า/เกมเยือนนั้น

 13. เปอร์เซ็นต์การชนะในฤดูกาลปกติของ MLB: การเดิมพันจะตัดสินตามผลสรุปของฤดูกาลปกติ การเดิมพันจะมีผลตราบเท่าที่ทีมได้ลงแข่งขันในฤดูกาลปกติจนจบอย่างน้อย 140 เกม เกมแบบเพลย์อินจะไม่พิจารณารวมในเปอร์เซ็นต์การชนะในฤดูกาลปกติ

 14. ตลาดการปรากฏตัวที่เพลตของ MLB: ตลาดการปรากฏตัวที่เพลตของ MLB จะตัดสินตามคะแนนอย่างเป็นทางการของการแข่งขัน โดยมีข้อยกเว้นให้การเดิมพันการบันท์เสียสละ การตั้งใจเดิน หรือการขัดขวางแคชเชอร์ถือเป็นโมฆะ หากการปรากฏตัวที่เพลตเริ่มต้นในอินนิ่งใดอินนิ่งหนึ่ง แต่ไม่สิ้นสุดในอินนิ่งดังกล่าว (ตัวอย่างเช่น ตัวขโมยเบสถูกจับเธิร์ดเอาท์ หรือผู้ตีลูกได้รับบาดเจ็บ) การเดิมพันทั้งหมดซึ่งเกี่ยวข้องกับการปรากฏตัวที่เพลตจะถือเป็นโมฆะและจะมีการเสนอตลาดอีกครั้งในอินนิ่งถัดไป ถ้ามี

 15. "

บาสเกตบอล

 1. ใน NBA การเดิมพันทั้งหมดในช่วงเวลาการแข่งขันจะเป็นโมฆะหากการแข่งขันจบเร็วกว่า 43 นาที สำหรับการแข่งขันอื่นทั้งหมด การเดิมพันในช่วงการแข่งขันจะเป็นโมฆะ หากการแข่งขันจบเร็วกว่า 35 นาที การเดิมพันในช่วงเวลาใด ๆ ที่แข่งจบแล้วจะถือว่ามีผล

 2. หากใช้ "การตัดสินด้วยคะแนนแทนการจับเวลา" (Elam Ending) ทีมจะต้องทำคะแนนให้ได้ตามที่กำหนดไว้เพื่อให้การเดิมพันมีผลสำหรับช่วงใดก็ตามที่ใช้การตัดสินรูปแบบนี้ เราจะจ่ายเงินเดิมพันทั้งหมดตามผลคะแนนสุดท้ายเมื่อทำได้ตามคะแนนที่กำหนดไว้ โดยไม่คำนึงถึงระยะเวลาการแข่งขันจริง

 3. การเดิมพันในการแข่งขันและช่วงเวลาครึ่งหลังรวมช่วงต่อเวลาทั้งหมดในผลการแข่งขัน

กฎกติกากีฬาย่อย

การแข่งขันบาสเกตบอล 3 คน

 1. ระยะเวลาของเกมการแข่งขันจะถือว่าเสร็จสมบูรณ์เมื่อครบ 10 นาทีและสิ้นสุดช่วงต่อเวลาช่วงใดๆ ก็ตาม หรือทีมใดทีมหนึ่งทำคะแนนได้ถึง 21 แต้ม หากเกมไม่สามารถแข่งขันได้จนเสร็จสิ้น การเดิมพันใดๆ ที่เกิดขึ้นกับเกมดังกล่าวจะถือเป็นโมฆะ

กฎกติกาของตลาดเดิมพันบาสเกตบอล

 1. ผลชนะในฤดูกาลปกติของ NBA: จะได้รับเงินเดิมพันเมื่อทีมทำได้เกินจำนวนผลชนะรวมและคาดว่าจะได้แข่งในอย่างน้อย 80 เกมตามกำหนดการในฤดูกาลปกติของ NBA หรือพิจารณาแล้วว่าไม่สามารถทำเกินจำนวนผลชนะรวมได้จากจำนวนการแข่งขันที่เหลืออยู่ และคาดว่าจะได้แข่งในอย่างน้อย 80 เกมตามกำหนดการ หากมีเหตุอันควรสงสัยว่าทีมจะได้แข่งในอย่างน้อย 80 เกมหรือไม่ เราจะยังไม่มีการตกลงจ่ายเงินในตลาดเดิมพันของผลชนะในฤดูกาลดังกล่าวจนกว่าจะได้แข่งในอย่างน้อย 80 เกม เมื่อมีการตกลงจ่ายเงินในตลาดเดิมพันผลชนะในฤดูกาลแล้ว การตกลงดังกล่าวจะไม่มีการเปลี่ยนแปลง แม้ว่าทีมจะลงแข่งขันน้อยกว่า 80 เกม

 2. ผู้ชนะ NBA Conference: สำหรับทีมที่จะชนะ Conference Winner Futures ผู้ชนะของ Conference ตามลำดับจะเป็นทีมที่เข้ารอบชิงชนะเลิศ NBA

 3. สถิติผู้แข่งขัน: หากตลาดเดิมพันก่อนการแข่งขันมีชื่อผู้แข่งขันที่แน่นอนหนึ่งหรือสองคน ผู้แข่งขันที่มีรายชื่อระบุไว้ทุกคนต้องเริ่มเล่น การเดิมพันจึงจะมีผล สำหรับตลาดเดิมพันขณะแข่งขันที่มีการระบุชื่อของผู้แข่งขันไว้ การเดิมพันจะมีผลเมื่อผู้แข่งขันดังกล่าวลงแข่งเท่านั้น

 4. ตลาดเดิมพัน Buzzer Beater: "Buzzer Beater" หมายถึงการชูตลูกลงในวินาทีสุดท้ายก่อนสิ้นสุดเวลาการแข่งขัน และทำให้ทีมของผู้ชูตลูกที่กำลังเสมอหรือเสียเปรียบอยู่กลายเป็นผู้ชนะ

 5. ผู้ชนะดิวิชันของ NBA: จะถือว่าการเดิมพันในตลาดเดิมพันผู้ชนะดิวิชันของ NBA มีผล เมื่อทุกทีมในดิวิชันลงแข่งขันตามตารางมากกว่าครึ่งหนึ่งเมื่อสิ้นสุดฤดูกาลปกติ NBA จะเป็นผู้ตัดสินผลการเสมอใด ๆ

 6. ตลาดเดิมพันดับเบิลดับเบิล/ทริปเปิลดับเบิล: "ดับเบิลดับเบิล" หมายถึงการเกิดเหตุการณ์ต่อไปนี้อย่างน้อยสองเหตุการณ์ตั้งแต่ 10 ครั้งขึ้นไป ได้แก่ การทำคะแนน รีบาวด์ แอสซิสต์ การขโมยลูก หรือการป้องลูก "ทริปเปิลดับเบิล" คือการเกิดเหตุการณ์เหล่านี้สามเหตุการณ์ตั้งแต่ 10 ครั้งขึ้นไป

การชกมวยและศิลปะการต่อสู้แบบผสม (MMA)

 1. จะถือว่าเริ่มการต่อสู้อย่างเป็นทางการเมื่อยกแรกเริ่มขึ้น โดยไม่คำนึงถึงระยะเวลาที่กำหนดไว้หรือระยะเวลาจริง

 2. จะถือว่าการเดิมพันในมันนี่ไลน์มีผล หากมีการเปลี่ยนแปลงจำนวนยกที่กำหนดไว้ จะถือว่าการเดิมพันในตลาดเดิมพันจำนวนยกรวม สูง/ต่ำ มีผล เมื่อจำนวนยกตามที่กำหนดใหม่มีมากกว่าจำนวนรวมที่เดิมพันไว้ ส่วนการเดิมพันจำนวนยกรวม สูง/ต่ำ อื่น ๆ จะเป็นโมฆะ

 3. จะถือว่าการต่อสู้เป็นโมฆะ หากไม่แข่งภายในหนึ่งสัปดาห์ของวันที่กำหนดไว้เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่น

 4. จะถือว่าตลาดเดิมพันช่วงเวลาการต่อสู้แบบเต็มทั้งหมดเป็นโมฆะ ในกรณีที่มีการเสมอกันทางเทคนิค จะจ่ายเงินเดิมพันตามช่วงเวลาที่แข่งขันเสร็จสิ้นและเมื่อตลาดเดิมพันได้ข้อสรุปก่อนสิ้นสุดการต่อสู้

 5. หากการต่อสู้ดูเหมือน "ไม่ใช่การแข่งขัน" การเดิมพันทั้งหมดจะเป็นโมฆะ ยกเว้นช่วงเวลาที่แข่งจบไปแล้วและได้ข้อสรุปในตลาดเดิมพันแล้ว

 6. หากมีการเปลี่ยนสถานที่แข่งขันภายในประเทศ การเดิมพันจะยังคงมีผล หากมีการเปลี่ยนสถานที่แข่งไปยังประเทศอื่น การเดิมพันทั้งหมดในการต่อสู้จะเป็นโมฆะ

 7. หากการต่อสู้มียกพิเศษหรือยก "ตัดสินผลแพ้ชนะทันที" เราจะนับรวมยกเหล่านี้ในตลาดเดิมพันที่เกี่ยวข้องทั้งหมด

กฎกติกาของตลาดเดิมพันการชกมวย

 1. ตลาดเดิมพันก่อนครบยก: การเดิมพันว่านักชกจะชนะ "ก่อนครบยก" จะถือว่าชนะ หากนักชกที่เลือกไว้ชนะด้วยการน็อก ชนะน็อกด้วยเทคนิค การตัดสิทธิ์การชก หรือการตัดสินทางเทคนิค

 2. ตลาดเดิมพัน "การน็อก": การเดิมพันว่านักชกจะชนะ ด้วย "การน็อก" จะถือว่าชนะ หากนักชกที่เลือกไว้ชนะด้วยการน็อก ชนะน็อกทางเทคนิค หรือการตัดสิทธิ์การชก

 3. จำนวนยก สูง/ต่ำ: สำหรับวัตถุประสงค์ของตลาดเดิมพันนี้ เราจะถือว่าสิ้นสุดยกการต่อสู้เมื่อเวลาผ่านไปครึ่งยกและการต่อสู้ยังดำเนินอยู่

กฎกติกาของตลาดเดิมพันการต่อสู้แบบผสม (MMA)

 1. การเดิมพันจำนวนยก สูง/ต่ำ: สำหรับวัตถุประสงค์ของตลาดเดิมพันนี้ เราจะถือว่าสิ้นสุดยกการต่อสู้เมื่อเวลาผ่านไปครึ่งยกและการต่อสู้ยังดำเนินอยู่

 2. ตลาดเดิมพันก่อนครบยก: การเดิมพันว่านักชกจะชนะ "ก่อนครบยก" จะถือว่าชนะ หากนักชกที่เลือกไว้ชนะด้วยการน็อก การน็อกด้วยเทคนิค การตัดสิทธิ์การชก การยอมแพ้ หรือการยุติการชกในลักษณะใด ๆ

 3. ตลาดเดิมพัน "การน็อก": การเดิมพันว่านักชกจะชนะโดย "การน็อก" จะถือว่าชนะ หากนักชกที่เลือกไว้ชนะด้วยการน็อก การน็อกทางเทคนิค หรือคู่ต่อสู้ไม่ยอมสู้ต่อ การชนะโดยการยอมแพ้ ไม่ถือเป็นการน็อก/การน็อกทางเทคนิคในการต่อสู้แบบผสม (MMA)

 4. ตลาดเดิมพันวิธีการได้ชัยชนะ: ตลาดเดิมพัน ใช่/ไม่ สำหรับวิธีการได้ชัยชนะของนักชกจะถือเป็น "ไม่" หากการต่อสู้จบลงที่เสมอ

 5. ตลาดเดิมพันผลชนะในยกที่ X: การต่อสู้จะถือว่าจบในยก หากการต่อสู้จบลงในระหว่างยกนั้น หรือนักชกไม่ตอบรับเสียงระฆังในยกต่อไป

 6. ตลาดการชนะโดยการตัดสิน: การตัดสินทางเทคนิคถือว่าเป็นการตัดสิน และนักชกที่เหมาะสมจะถือว่าชนะโดยการตัดสินหากการต่อสู้ดำเนินไปถึงการตัดสินทางเทคนิค

 7. การต่อสู้ดำเนินไปถึงการตัดสิน: การต่อสู้จะถือว่าได้ดำเนินไปถึงการตัดสิน ไม่ว่าจะเป็นการตัดสินทางเทคนิคก่อนครบทุกยกหรือการตัดสินตามปกติหลังจากครบทุกยกแล้ว

คริกเก็ต

 1. หากการแข่งขันตามมาตรฐานสูงสุดไม่จบ 4 อินนิง การตกลงจ่ายเงินเดิมพันมันนี่ไลน์ตามประกาศอย่างเป็นทางการ และตลาดเดิมพันแบบช่วงเวลาการแข่งขัน สูง/ต่ำ จะเป็นโมฆะ หากการแข่งขันยังไม่จบ เราจะถือว่าการเดิมพันในช่วงเวลาที่เสร็จสิ้นแล้วมีผล

 2. หากการแข่งขัน One-Day International หรือ Twenty20 ไม่เป็นไปตามจำนวนโอเวอร์ที่กำหนดไว้ เราจะตกลงจ่ายเงินการเดิมพันมันนี่ไลน์ตามประกาศอย่างเป็นทางการและตลาดเดิมพันแบบช่วงระยะเวลาการแข่งขัน สูง/ต่ำ จะเป็นโมฆะ หากการแข่งขันยังไม่จบ เราจะถือว่าการเดิมพันในช่วงเวลาที่เสร็จสิ้นแล้วมีผล

 3. การเดิมพันช่วงเวลาการแข่งขันจะรวมซูเปอร์โอเวอร์ด้วย เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่น

เคอร์ลิง

 1. จะมีการรวม "การต่อเวลา" ในผลลัพธ์ด้วยเสมอ เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่น

 2. การแข่งขันใด ๆ ที่เล่นและมีผลเป็นทางการแล้วจะถือว่าเสร็จสมบูรณ์

 3. หากทีมหนึ่งหมดเวลา ทีมนั้นจะถูกปรับแพ้ และทีมคู่แข่งจะได้รับการประกาศให้เป็นผู้ชนะอย่างเป็นทางการ การเดิมพันของแมตช์จะตัดสินตามผลการแข่งขันอย่างเป็นทางการ การเดิมพันแต้มต่อและตลาดรวมจะเป็นโมฆะ

การแข่งจักรยาน

 1. หากการแข่งถูกเลื่อนออกไปไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใด การเดิมพันจะยังมีผล หากการแข่งดังกล่าวเริ่มภายในหนึ่งสัปดาห์นับตั้งแต่วันเริ่มต้นเดิม

 2. ใน "ประเภทการแข่งขัน" ที่มีการตัดสินผลจากการแข่งหลายรอบ/สเตจ ผู้ชนะจะเป็นผู้แข่งขันหรือทีมที่ได้รับตำแหน่งสูงสุดเมื่อจบการแข่งขัน

กฎกติกาของตลาดเดิมพันการแข่งจักรยาน

 1. การแข่งขันแบบตัวต่อตัว: หากผู้แข่งขันทั้งคู่ไม่สามารถลงแข่งจนจบได้ เราจะถือว่าผู้ชนะคือผู้แข่งขันที่ผ่านสเตจมากที่สุด หากผู้แข่งขันทั้งสองคนลงแข่งขันในจำนวนสเตจที่เท่ากัน เราจะถือว่าผู้ชนะคือผู้แข่งขันที่ได้ตำแหน่งสูงกว่าหลังจากรอบหรือสเตจล่าสุด

ปาลูกดอก

 1. เมื่อผู้แข่งขันแต่ละคนปาลูกดอกดอกแรก การแข่งขันและช่วงเวลาที่จบลงแล้วจะถือว่ามีผล ไม่ว่าผู้แข่งขันคนใดจะถอนตัวหรือไม่

อีสปอร์ต

 1. หากการแข่งขันไม่เริ่มต้นภายใน 30 ชั่วโมงหลังจากเวลาเริ่มต้นที่อยู่ในหมายกำหนดการ จะถือว่าการเดิมพันทั้งหมดในการแข่งขันนั้นๆ เป็นโมฆะ

 2. หากมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบของการแข่งขัน (จำนวนแผนที่ รอบ ฯลฯ) การเดิมพันทั้งหมดจะเป็นโมฆะ เว้นแต่จะมีการส่งข้อมูลนั้นไปในตลาดเดิมพัน หรือการเปลี่ยนแปลงไม่ส่งผลต่อตลาดเดิมพันที่เฉพาะเจาะจง (เช่น การเดิมพันในแผนที่เฉพาะ หรือ การฆ่าศัตรูครั้งแรก ฯลฯ)

 3. หากมีการสร้างแผนที่ใหม่หรือย้อนกลับโดย “Chronobreak” หรือวิธีการที่ใกล้เคียง การเดิมพันการแข่งขันล่วงหน้าจะมีผลตามการแข่งขันเกมยกใหม่ การเดิมพันการแข่งขันล่วงหน้าและการเดิมพันขณะแข่งขันในแผนที่ใดๆ ก็ตามที่ดำเนินการก่อนที่แผนที่ดังกล่าวจะได้รับผลกระทบ จะถือว่าการเดิมพันเหล่านั้นจะยังคงมีผลต่อไป การเดิมพันขณะแข่งขันอื่นๆ ทั้งหมดที่มีต่อการแข่งขันหรือแผนที่ที่ได้รับผลกระทบจะเป็นโมฆะ

 4. ในการแข่งขันที่ทีมหนึ่งหรือผู้แข่งขันคนหนึ่งได้เปรียบในแผนที่อย่างน้อยหนึ่งด่านขึ้นไปเนื่องจากเป็นรูปแบบของทัวนาเมนต์ (เช่น เพราะว่าทีมหนึ่งมาจากทีมกลุ่มอันดับบนๆ ที่แข่งแบบแพ้สองครั้งคัดออก) สายการแข่งขันของ Pinnacle จะมีข้อได้เปรียบนั้นด้วย

 5. ตลาดเดิมพัน "แต้มสังหาร" (Kill) จะตัดสินผลโดยใช้ตารางคะแนนขณะแข่งขัน

 6. ตลาดเดิมพันคะแนนต่อ มันนี่ไลน์ และสูง/ต่ำ ในช่วงการแข่งขันจะใช้แผนที่ที่ชนะเป็นหน่วยการให้คะแนน

 7. สามารถใช้วิธีต่อเวลาหรือการหาผู้ชนะแบบอื่นเพื่อตัดสินผลได้

 8. หากแผนที่เป็นโมฆะเนื่องจากผู้เล่นถอนตัว ขาดการเชื่อมต่อ ถูกตัดสิทธิ์การแข่งขัน ชนะแบบง่ายดาย หรือการตัดสินของกรรมการ การเดิมพันทั้งหมดในช่วงเวลาการแข่งขันจะเป็นโมฆะ การเดิมพันในแต่ละแผนที่ที่แข่งจบแล้วจะถือว่ามีผล การแข่งขันที่สิ้นสุดโดยมีผลการแข่งขันอย่างเป็นทางการจะมีผล โดยไม่คำนึงถึงจำนวนของผู้เล่นตัวแทนหรือการนำคนอื่นมาเล่นแทน

กฎกติกากีฬาย่อย

CS:GO

 1. หากแผนที่มีผู้แข่งขันน้อยกว่า 10 คนอย่างน้อย 5 รอบ การเดิมพันทั้งหมดในแผนที่จะเป็นโมฆะ

 2. หากมีทีมถอนตัว ชนะจากการตัดสินของกรรมการ หรือถูกตัดสิทธิ์ก่อนลงแข่งขันในรอบต่าง ๆ ที่กำหนดไว้ทั้งหมดของแผนที่ การเดิมพันทั้งหมดในแผนที่นั้นจะเป็นโมฆะ

Valorant

 1. หากแผนที่มีผู้แข่งขันน้อยกว่า 10 คนอย่างน้อย 5 รอบ การเดิมพันทั้งหมดในแผนที่จะเป็นโมฆะ

 2. หากมีทีมถอนตัว ชนะจากการตัดสินของกรรมการ หรือถูกตัดสิทธิ์ก่อนลงแข่งขันในรอบต่าง ๆ ที่กำหนดไว้ทั้งหมดของแผนที่ การเดิมพันทั้งหมดในแผนที่นั้นจะเป็นโมฆะ

Dota 2

 1. หากแผนที่เริ่มโดยมีผู้แข่งขันน้อยกว่า 10 คน การเดิมพันทั้งหมดในแผนที่จะเป็นโมฆะ

 2. หากผู้แข่งขันขาดการเชื่อมต่อในช่วง 10 นาทีแรกและไม่สามารถเชื่อมต่อใหม่ได้ หรือมีการเล่นแทนในช่วงที่เหลือของแผนที่ การเดิมพันทั้งหมดในแผนที่นั้นจะเป็นโมฆะและจะถือว่าแผนที่นั้นเป็นโมฆะ หากผู้แข่งขันขาดการเชื่อมต่อหรือออกจากหลังจากเริ่มแข่งขันแผนที่นั้นในนาทีที่ 10 การเดิมพันจะมีผลตามผลลัพธ์อย่างเป็นทางการ

 3. หากได้รับชัยชนะอย่างง่ายดายหรือชนะโดยการตัดสินของกรรมการในช่วง 10 นาทีแรกของแผนที่ การเดิมพันทั้งหมดในแผนที่จะเป็นโมฆะ หากกรรมการตัดสินให้ชนะหลังเริ่มแข่งขันในแผนที่ในนาทีที่ 10 การเดิมพันจะมีผลตามผลลัพธ์อย่างเป็นทางการ

King of Glory

 1. หากแผนที่เริ่มโดยมีผู้แข่งขันน้อยกว่า 10 คน การเดิมพันทั้งหมดในแผนที่จะเป็นโมฆะ

 2. หากผู้แข่งขันขาดการเชื่อมต่อในช่วง 10 นาทีแรกและไม่สามารถเชื่อมต่อใหม่ได้ หรือมีการเล่นแทนในช่วงที่เหลือของแผนที่ การเดิมพันทั้งหมดในแผนที่นั้นจะเป็นโมฆะ หากผู้แข่งขันขาดการเชื่อมต่อหรือออกจากหลังจากเริ่มแข่งขันแผนที่นั้นในนาทีที่ 10 เดิมพันจะมีผลตามผลลัพธ์อย่างเป็นทางการ

 3. หากได้รับชัยชนะอย่างง่ายดายหรือชนะโดยการตัดสินของกรรมการในช่วง 10 นาทีแรกของแผนที่ การเดิมพันทั้งหมดในแผนที่จะเป็นโมฆะ หากกรรมการตัดสินให้ชนะหลังเริ่มแข่งขันในแผนที่ในนาทีที่ 10 การเดิมพันจะมีผลตามผลลัพธ์อย่างเป็นทางการ

ROV (Arena of Valor)

 1. หากแผนที่เริ่มโดยมีผู้แข่งขันน้อยกว่า 10 คน การเดิมพันทั้งหมดในแผนที่จะเป็นโมฆะ

 2. หากผู้แข่งขันขาดการเชื่อมต่อในช่วง 10 นาทีแรกและไม่สามารถเชื่อมต่อใหม่ได้ หรือมีการเล่นแทนในช่วงที่เหลือของแผนที่ การเดิมพันทั้งหมดในแผนที่นั้นจะเป็นโมฆะ หากผู้แข่งขันขาดการเชื่อมต่อหรือออกจากหลังจากเริ่มแข่งขันแผนที่นั้นในนาทีที่ 10 เดิมพันจะมีผลตามผลลัพธ์อย่างเป็นทางการ

 3. หากได้รับชัยชนะอย่างง่ายดายหรือชนะโดยการตัดสินของกรรมการในช่วง 10 นาทีแรกของแผนที่ การเดิมพันทั้งหมดในแผนที่จะเป็นโมฆะ หากกรรมการตัดสินให้ชนะหลังเริ่มแข่งขันในแผนที่ในนาทีที่ 10 การเดิมพันจะมีผลตามผลลัพธ์อย่างเป็นทางการ

Heroes of the Storm

 1. หากแผนที่เริ่มโดยมีผู้แข่งขันน้อยกว่า 10 คน การเดิมพันทั้งหมดในแผนที่จะเป็นโมฆะ

 2. หากผู้แข่งขันขาดการเชื่อมต่อในช่วง 10 นาทีแรกและไม่สามารถเชื่อมต่อใหม่ได้ หรือมีการเล่นแทนในช่วงที่เหลือของแผนที่ การเดิมพันทั้งหมดในแผนที่นั้นจะเป็นโมฆะ หากผู้แข่งขันขาดการเชื่อมต่อหรือออกจากหลังจากเริ่มแข่งขันแผนที่นั้นในนาทีที่ 10 เดิมพันจะมีผลตามผลลัพธ์อย่างเป็นทางการ

 3. หากได้รับชัยชนะอย่างง่ายดายหรือชนะโดยการตัดสินของกรรมการในช่วง 10 นาทีแรกของแผนที่ การเดิมพันทั้งหมดในแผนที่จะเป็นโมฆะ หากกรรมการตัดสินให้ชนะหลังเริ่มแข่งขันในแผนที่ในนาทีที่ 10 การเดิมพันจะมีผลตามผลลัพธ์อย่างเป็นทางการ

League of Legends

 1. หากแผนที่เริ่มโดยมีผู้แข่งขันน้อยกว่า 10 คน การเดิมพันทั้งหมดในแผนที่จะเป็นโมฆะ

 2. หากผู้แข่งขันขาดการเชื่อมต่อในช่วง 10 นาทีแรกและไม่สามารถเชื่อมต่อใหม่ได้ หรือมีการเล่นแทนในช่วงที่เหลือของแผนที่ การเดิมพันทั้งหมดในแผนที่นั้นจะเป็นโมฆะ หากผู้แข่งขันขาดการเชื่อมต่อหรือออกจากหลังจากเริ่มแข่งขันแผนที่นั้นในนาทีที่ 10 เดิมพันจะมีผลตามผลลัพธ์อย่างเป็นทางการ

 3. หากได้รับชัยชนะอย่างง่ายดายหรือชนะโดยการตัดสินของกรรมการในช่วง 10 นาทีแรกของแผนที่ การเดิมพันทั้งหมดในแผนที่จะเป็นโมฆะ หากกรรมการตัดสินให้ชนะหลังเริ่มแข่งขันในแผนที่ในนาทีที่ 10 การเดิมพันจะมีผลตามผลลัพธ์อย่างเป็นทางการ

 4. “มังกรธาตุ" จะประกอบด้วยมังกรเมฆ, ภูเขา, อเวจี, มหาสมุทร, Chemtech และ Hextech

Overwatch

 1. หากแผนที่เริ่มด้วยผู้แข่งขันน้อยกว่า 12 คน การเดิมพันทั้งหมดในแผนที่จะเป็นโมฆะ

Rainbow Six

 1. หากมีทีมถอนตัว ชนะจากการตัดสินของกรรมการ หรือถูกตัดสิทธิ์ก่อนจบแข่งขันในรอบต่าง ๆ ที่กำหนดไว้ทั้งหมดของแผนที่ การเดิมพันทั้งหมดในแผนที่นั้นจะเป็นโมฆะ

Fortnite

 1. จะมีการกำหนดตำแหน่งตามการจัดอันดับทัวนาเมนต์อย่างเป็นทางการเมื่อทำได้ หากทัวนาเมนต์ไม่ประกาศผลตัดสินการแข่งอย่างชัดเจน เราจะตัดสินการเดิมพันในแต่ละรอบโดยพิจารณาจากทีมหรือผู้แข่งขันที่อยู่รอดได้นานที่สุด การเดิมพันในวันที่แข่งขันจะตัดสินตามคะแนนรวม (คะแนนจากอันดับ + คะแนนจากการสังหาร) ในวันนั้นที่ทีมหรือผู้แข่งขันรายนั้นๆ ได้รับ การเดิมพันในผู้ชนะของรายการแข่งขันจะตัดสินตามคะแนนรวม (คะแนนจากอันดับ + คะแนนจากการสังหาร) ที่แต่ละทีมได้รับตลอดการแข่งขัน

PUBG

 1. จะมีการกำหนดตำแหน่งตามการจัดอันดับทัวนาเมนต์อย่างเป็นทางการเมื่อทำได้ หากทัวนาเมนต์ไม่ประกาศผลตัดสินการแข่งอย่างชัดเจน เราจะตัดสินการเดิมพันในแต่ละรอบโดยพิจารณาจากทีมหรือผู้แข่งขันที่อยู่รอดได้นานที่สุด การเดิมพันในวันที่แข่งขันจะตัดสินตามคะแนนรวม (คะแนนจากอันดับ + คะแนนจากการสังหาร) ในวันนั้นที่ทีมหรือผู้แข่งขันรายนั้นๆ ได้รับ การเดิมพันในผู้ชนะของรายการแข่งขันจะตัดสินตามคะแนนรวม (คะแนนจากอันดับ + คะแนนจากการสังหาร) ที่แต่ละทีมได้รับตลอดการแข่งขัน

Free Fire

 1. จะมีการกำหนดตำแหน่งตามการจัดอันดับทัวนาเมนต์อย่างเป็นทางการเมื่อทำได้ หากทัวนาเมนต์ไม่ประกาศผลตัดสินการแข่งอย่างชัดเจน เราจะตัดสินการเดิมพันในแต่ละรอบโดยพิจารณาจากทีมหรือผู้แข่งขันที่อยู่รอดได้นานที่สุด การเดิมพันในวันที่แข่งขันจะตัดสินตามคะแนนรวม (คะแนนจากอันดับ + คะแนนจากการสังหาร) ในวันนั้นที่ทีมหรือผู้แข่งขันรายนั้นๆ ได้รับ การเดิมพันในผู้ชนะของรายการแข่งขันจะตัดสินตามคะแนนรวม (คะแนนจากอันดับ + คะแนนจากการสังหาร) ที่แต่ละทีมได้รับตลอดการแข่งขัน

กฎกติกาของตลาดเดิมพันอีสปอร์ต

 1. ระยะเวลาของแผนที่ สูง/ต่ำ: เสนอระยะเวลารวม (ในหน่วยนาที) การเดิมพันต่ำจะชนะเมื่อเล่นจบแผนที่ด้วยเวลาที่น้อยกว่าจำนวนนาทีที่ระบุ และการเดิมพันสูงจะชนะเมื่อเล่นแผนที่นานกว่าจำนวนที่ระบุ หากแผนที่จบลงขณะที่มีการแสดงนาทีนั้นในตารางคะแนนขณะแข่งขัน การเดิมพันจะเป็นโมฆะ

 2. การทำลายป้อมแรก: การเดิมพันข้างทีมที่เสียป้อมใดป้อมหนึ่งเป็นฝ่ายแรกจะถือว่าแพ้ ส่วนการเดิมพันทีมตรงข้ามจะถือว่าชนะ

 3. การฆ่าศัตรูครั้งแรก: การเดิมพันข้างทีมที่ในเกมแจ้งว่าได้รับ "First Blood" จะถือว่าชนะ ส่วนการเดิมพันทีมตรงข้ามจะถือว่าแพ้

 4. อินฮิบิเตอร์แรก: การเดิมพันข้างทีมที่เสียหนึ่งในอินฮิบิเตอร์เป็นฝ่ายแรกจะถือว่าแพ้ ส่วนการเดิมพันทีมตรงข้ามจะถือว่าชนะ

 5. บาแร็กแรก: การเดิมพันข้างทีมที่เสียหนึ่งในบาแร็ก (Barrack) เป็นฝ่ายแรกจะถือว่าแพ้ ส่วนการเดิมพันทีมตรงข้ามจะถือว่าชนะ

 6. การทำลายป้อมปืนแรก: การเดิมพันข้างทีมที่เสียป้อมปืนใดป้อมหนึ่งเป็นฝ่ายแรกจะถือว่าแพ้ ส่วนการเดิมพันทีมตรงข้ามจะถือว่าชนะ

 7. จะมีเอซหรือไม่: เอซหมายถึงผู้เล่นเดี่ยวที่ฆ่าศัตรู 5 คนได้ในรอบเดียว

 8. จะมีการสังหารด้วยมีดหรือไม่: การสังหารด้วยมีด หมายถึงผู้เล่นที่ฆ่าศัตรูโดยใช้มีดในรอบที่เป็นทางการ

 9. ผ่านเข้ารอบ: ตลาดเดิมพันในทีมที่ "ผ่านเข้ารอบ" หรือ "ชนะเลิศ" เป็นการเดิมพันว่าทีมใดจะผ่านเข้าสู่รอบถัดไปหรือเป็นผู้ชนะเลิศในทัวนาเมนต์ โดยจะมีผลในเวลาและสถานที่ที่การแข่งขันหรือสเตจจบลง ไม่ว่าจะถูกย้าย เกิดความล่าช้า หรือถูกเลื่อนออกไปหรือไม่

 10. ตลาดแผนที่ทั้งหมด: แผนที่ซึ่งเสมอกันจะไม่นับรวมในตลาดแผนที่ทั้งหมด

ฟุตซอล

 1. การต่อเวลาแข่งขันใดๆ จะไม่นับรวมในตลาดเดิมพันช่วงเวลาการแข่งขันทั้งหมด เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่น

กอล์ฟ

 1. หากมีการลดจำนวนหลุมที่แข่งขันเป็น 36 หลุม หรือมากกว่านั้นจากจำนวนหลุมที่กำหนดไว้ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม (เช่น สภาพอากาศ) การวางเดิมพันก่อนสิ้นสุดรอบสุดท้ายจะมีผล การวางเดิมพันหลังจากสิ้นสุดรอบสุดท้ายจะเป็นโมฆะ หากมีการลดจำนวนหลุมและแข่งขันแล้วเสร็จน้อยกว่า 36 หลุม การเดิมพันทั้งหมดจะเป็นโมฆะ ยกเว้นในรอบและในตลาดเดิมพันที่มีการตกลงรับเงินไปแล้ว

 2. การเดิมพันในผลการตีของนักกอล์ฟในทัวนาเมนต์จะเป็นโมฆะ หากนักกอล์ฟดังกล่าวไม่เริ่มการเล่นทัวนาเมนต์ การเริ่มทัวนาเมนต์จะรวมถึงการลงเล่นในรอบคัดเลือก

 3. เราจะถือว่านักกอล์ฟได้ลงเล่นก็ต่อเมื่อเริ่มตีช็อตแรก เมื่อนักกอล์ฟเริ่มตีช็อตแรกแล้ว ตลาดเดิมพันทั้งหมดในหรือรวมถึงนักกอล์ฟเหล่านั้นจะมีผล แม้ว่าจะถอนตัวก็ตาม

 4. ในกรณีที่มีนักกีฬากอล์ฟตั้งแต่ 2 คนขึ้นไปเสมอกันเพื่อเป็นผู้นำในช่วงท้ายของการเล่นตามข้อบังคับ Pinnacle จะยอมรับวิธีใดก็ตามที่ใช้ในการตัดสินผู้ชนะ นักกอล์ฟที่เสมอกันทั้งหมดซึ่งไม่ชนะในการตัดสินแพ้ชนะ จะถือว่าอยู่ในอันดับรองชนะเลิศ

 5. สกินส์ทัวร์นาเมนต์จะตัดสินตามจำนวนเงินรวมที่ผู้แข่งขันได้รับ เราจะยอมรับรูปแบบใดก็ตามที่ทัวร์นาเมนต์ใช้ในการตัดสินผู้ชนะ เราจะถือว่าผู้ชนะที่ได้รับการประกาศอย่างเป็นทางการสำคัญกว่าจำนวนเงินที่ได้รับ ในกรณีเกิดความแตกต่าง

กฎกติกาของตลาดเดิมพันกอล์ฟ

 1. การแข่งขันแบบตัวต่อตัว: การเดิมพันจะเป็นโมฆะ หากนักกอล์ฟทั้งสองคนไม่เริ่มตีช็อตแรก หากนักกอล์ฟคนหนึ่งตกรอบ เราจะถือว่าผู้เล่นอีกฝ่ายเป็นผู้ชนะ ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นหลังจากตกรอบ หากผู้เล่นทั้งสองคนตกรอบ ผู้ที่ทำคะแนนต่ำกว่าหลังจากตกรอบจะเป็นผู้ชนะ

 2. คะแนนรอบของนักกอล์ฟ: การเดิมพันจะเป็นโมฆะ หากนักกอล์ฟไม่เล่นจนจบรอบ

 3. คะแนนหลุมถัดไป: การเดิมพันจะเป็นโมฆะ หากผู้แข่งขันไม่เล่นจนครบหลุม ผลลัพธ์จะได้รับการตัดสินเมื่อนักกอล์ฟออกจากสนาม โดยไม่คำนึงถึงลูกโทษใด ๆ ที่เกิดขึ้นภายหลัง

 4. แต้มต่อ: ระบบจะเพิ่มแต้มต่อที่เป็นลบไปยังคะแนนของนักกอลฟ์และจะลบแต้มต่อที่เป็นบวกออกจากคะแนน จากนั้นระบบจะเปรียบเทียบคะแนนและนักกอลฟ์ที่มีคะแนนต่ำกว่าจะเป็นผู้ชนะ หากนักกอลฟ์ทำหลุมได้จำนวนไม่เหมือนกัน (เนื่องจากถอนตัวหรือถูกตัด) ผู้เล่นที่เดิมพันหลุมมากที่สุดจะชนะการเดิมพันแบบแต้มต่อ เพลย์ออฟจะไม่นับสำหรับการเดิมพันแบบแต้มต่อ

แฮนด์บอล

 1. การเดิมพันช่วงเวลาการแข่งขันจะไม่รวมการต่อเวลา เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่น

ฮอกกี้

 1. การเดิมพันช่วงเวลาการแข่งขันจะรวมการต่อเวลาและการยิงลูกโทษ เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่น

 2. สำหรับตลาดเดิมพันที่รวมการต่อเวลา การยิงลูกโทษถือเป็นส่วนหนึ่งของการต่อเวลา หากมีการยิงลูกโทษ ทีมที่ชนะจะได้หนึ่งประตู

 3. การเดิมพันในตลาดเดิมพันการแข่งขันจะมีผล เมื่อแข่งไปแล้วอย่างน้อย 55 นาที หากการแข่งขันถูกระงับก่อนถึง 55 นาที การเดิมพันในช่วงเวลาที่แข่งเสร็จแล้วจะมีผล ส่วนการเดิมพันอื่น ๆ จะเป็นโมฆะ

กฎกติกาตลาดเดิมพันฮอกกี้

 1. สถิติของผู้แข่งขัน: รวมการต่อเวลาแต่ไม่รวมการยิงลูกโทษ

 2. คะแนนในฤดูกาลปกติ: จะได้รับเงินเดิมพันเมื่อทีมทำได้เกินคะแนนรวมและคาดว่าจะได้แข่งขันตามตารางทั้งหมด หรือไม่สามารถทำเกินคะแนนรวมได้ เนื่องจากจำนวนการแข่งขันที่เหลืออยู่และคาดว่าจะได้แข่งขันตามตารางทั้งหมด หากมีเหตุอันควรสงสัยว่าทีมจะแข่งขันจนจบสิ้นฤดูกาลหรือไม่ เราจะยังไม่มีการตกลงจ่ายเงินเดิมพันผลคะแนนในฤดูกาลดังกล่าวจนกว่าจะแข่งขันจนครบ เมื่อมีการตกลงจ่ายเงินในตลาดเดิมพันคะแนนในฤดูกาลแล้ว เราจะไม่มีการเปลี่ยนแปลง แม้ว่าทีมจะลงแข่งขันน้อยกว่าที่คาดไว้ ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม

โอลิมปิก

 1. ผลลัพธ์จะถือว่าเป็นทางการหลังจากพิธีมอบเหรียญรางวัล เราจะไม่พิจารณาการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ที่ตามมาภายหลังในผลลัพธ์เหล่านี้ ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม

กฎกติกาตลาดเดิมพันโอลิมปิก

 1. ตลาดเดิมพันเหรียญรวมของนักกีฬาแต่ละคน: การเดิมพันจะมีผล เมื่อนักกีฬาแต่ละคนเริ่มลงแข่งในรายการแรกตามที่กำหนดไว้

 2. การยกน้ำหนัก: การเดิมพันในผู้แข่งขันทุกคนจะเป็นโมฆะ หากผู้แข่งขันไม่ลงแข่งจนจบรายการ

 3. ตลาดเดิมพันเหรียญรวมของแต่ละประเทศ: ตลาดเดิมพันเหล่านี้จะได้รับเงินเมื่อสรุปการแข่งขันโอลิมปิกในตารางผลแสดงเหรียญรางวัลอย่างเป็นทางการ

โป๊กเกอร์

 1. เฉพาะกิจกรรมที่เปิดให้เข้าแข่งขันเท่านั้นที่ถือเป็น Bracelet Event เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่น

 2. "เซสชัน" หมายถึงการเล่นโป๊กเกอร์หนึ่งวัน ไม่ว่าจะเล่นกี่ครั้งในวันนั้นหรือเล่นข้ามเที่ยงคืนหรือไม่

กฎกติกาของตลาดเดิมพันโป๊กเกอร์

 1. การแข่งขันแบบตัวต่อตัว: การเดิมพันจะมีผลเมื่อผู้แข่งขันทั้งสองนั่งโต๊ะและเล่นอย่างน้อยหนึ่งมือ ผู้แข่งขันที่เล่นจบด้วยเงินสูงกว่าจะถือว่าเป็นผู้ชนะ หากผู้แข่งขันทั้งสองเล่นจนเงินหมด ผู้แข่งขันที่เล่นได้หลายเซสชันมากกว่าจะถือว่าเป็นผู้ชนะ หากผู้แข่งขันทั้งสองเล่นได้ในจำนวนเซสชันเท่ากันและเล่นจนเงินหมด การเดิมพันจะถือเป็นโมฆะ

การเมือง

 1. การเดิมพันทางการเมืองทั้งหมดจะตัดสินโดยใช้ผลลัพธ์อย่างเป็นทางการตามประกาศของคณะกรรมการการเลือกตั้งท้องถิ่นหรือหน่วยราชการที่คล้ายคลึงกัน

 2. หากกำหนดเงื่อนไขว่าผู้สมัคร "ต้องประกาศ" การเดิมพันจะมีผลก็ต่อเมื่อผู้สมัครประกาศอย่างเป็นทางการว่าจะลงเลือกตั้ง หากผู้สมัครไม่ประกาศ การเดิมพันทั้งหมดจะเป็นโมฆะ

 3. เมื่อมีการจ่ายเงินเดิมพันทางการเมืองตามกฎกติกาที่ 1 จะถือว่าผลลัพธ์เป็นที่สุดและจะไม่เปลี่ยนแปลงไปตามสภาพแวดล้อมอื่นใด เช่น การเจ็บป่วย การเสียชีวิต หรือการท้าทายทางกฎหมาย

รักบี้

 1. การต่อเวลาแข่งขันใด ๆ จะนับรวมในตลาดเดิมพันช่วงเวลาการแข่งขันทั้งหมด เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่น

 2. การเดิมพันทั้งหมดจะเป็นโมฆะ หากเล่นน้อยกว่า 80 นาที ยกเว้นการแข่งขันที่กำหนดให้ใช้เวลาน้อยกว่านี้

กฎกติกาของตลาดเดิมพันรักบี้

 1. ตลาดเดิมพันผลส่วนต่างคะแนน: นับเฉพาะการทำคะแนนในช่วงเวลาตามข้อบังคับและไม่รวมการต่อเวลาใด ๆ หรือ "คะแนนช่วงการต่อเวลา"

สนุกเกอร์

 1. ในกรณีที่การแข่งขันเริ่มขึ้นและยังไม่จบ การเดิมพันในมันนี่ไลน์จะมีผล หากมีผลลัพธ์อย่างเป็นทางการ ตลาดเดิมพันอื่นทั้งหมดจะเป็นโมฆะ

ฟุตบอล

 1. ตลาดเดิมพันช่วงเวลาการแข่งขันทั้งหมดจะถือตามเวลาในข้อบังคับสองครึ่ง ครึ่งละ 45 นาที เช่นเดียวกับช่วงเวลาทดการบาดเจ็บ เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่น หากการแข่งขันยุติหรือถูกยกเลิกก่อนครบ 90 นาที รวมช่วงเวลาบาดเจ็บ การเดิมพันทั้งหมดในช่วงเวลาการแข่งขันจะเป็นโมฆะ กฎกติกาข้อนี้จะได้รับการยกเว้น หากกรรมการยุติการแข่งขันหลังจากแข่งไปแล้วอย่างน้อย 85 นาที หากการแข่งขันเป็นโมฆะเนื่องจากต้องยุติก่อนเวลาหรือถูกยกเลิก ช่วงเวลาที่แข่งขันแล้วเสร็จ (เช่น ในครึ่งรก ) จะยังมีผล หากการแข่งขันเริ่มต้นแต่ไม่สามารถสิ้นสุด (ตามที่ระบุไว้ข้างต้น) ได้ภายใน 12 ชั่วโมงของการเริ่มแข่งขัน การเดิมพันทุกรายการในช่วงเวลาที่การแข่งขันไม่สามารถเสร็จสิ้นได้จะถือเป็นโมฆะ 

 2. เราจะไม่นับรวมการยิงเข้าประตูทีมตัวเองในตลาดเดิมพันที่มีการระบุชื่อผู้แข่งขัน

 3. หากมีการแข่งขันฟุตบอลในสนามที่เป็นกลาง ไม่ว่าจะมีการระบุไว้ในตลาดเดิมพันหรือไม่ เราจะถือว่าการเดิมพันทั้งหมดมีผล เราจะพยายามกำหนดรายชื่อทีมเหย้าก่อน แต่อย่างไรก็ดี เราไม่สามารถรับประกันความถูกต้องของข้อมูลนี้ได้ และนอกจากจะมีการเปลี่ยนสนามอย่างเป็นทางการหลังจากที่คุณได้วางเดิมพันไปแล้ว เราจะถือว่าการเดิมพันทั้งหมดมีผล หากการแข่งได้จัดขึ้นในสนามของทีมเยือนแต่ทางหน่วยงานผู้จัดงานอย่างเป็นทางการพิจารณาว่าทีมเหย้าที่อยู่ในรายชื่อเป็นทีมเหย้า เราจะถือว่าการเดิมพันทั้งหมดมีผล

 4. การเดิมพันขณะแข่งขันจะเป็นโมฆะ หากการตัดสินจากวิดีโอช่วยการตัดสิน (VAR) มีผลต่ออัตราต่อรองของการเดิมพันอย่างมาก

 5. ข้อมูลคะแนนและการให้ใบแดงจะถือเป็นส่วนหนึ่งของตลาดเดิมพันสำหรับการเดิมพันขณะแข่งขัน หากข้อมูลดังกล่าวไม่ถูกต้อง การวางเดิมพันในขณะที่ข้อมูลที่ไม่ถูกต้องเกิดขึ้นจะถือเป็นโมฆะ

 6. ในการแข่งขันกระชับมิตร หากได้ใบแดง แต่ยังเล่นต่อด้วยจำนวนผู้แข่งขันในสนามเท่าเดิม เราจะแก้ไขคะแนนใบแดงและการเดิมพันจะมีผล

 7. เราจะนับรวมเวลาที่มีการทดเวลาบาดเจ็บ เว้นแต่จะมีการระบุช่วงเวลาสำหรับการเดิมพัน

กฎกติกาของตลาดเดิมพันฟุตบอล

 1. ใบเหลืองใบแดง: ใบเหลืองแต่ละใบมีค่าเท่ากับหนึ่ง และใบแดงแต่ละใบมีค่าเท่ากับสอง เราจะไม่นับรวมใบเหลืองใบที่สองของผู้แข่งขันคนเดิม ดังนั้นค่าใบเหลืองใบแดงสูงสุดของผู้เล่นคนหนึ่งจึงเท่ากับสาม เราจะไม่นับรวมใบเหลืองหรือใบแดงใดๆ ที่แจกให้กับบุคคลที่ไม่ใช่ผู้แข่งขัน (เช่น เพื่อนร่วมทีมที่อยู่ตรงม้านั่ง ผู้แข่งขันที่กำลังออกจากสนาม ผู้จัดการ โค้ช หรือเจ้าหน้าที่อื่นๆ) ใบเหลืองหรือใบแดงใดๆ ที่แจกระหว่างช่วงพักครึ่งจะนับรวมในตลาดเดิมพันใบเหลืองใบแดงในช่วงครึ่งหลัง เราจะไม่นับรวมใบเหลืองใบแดงใดๆ ที่ให้หลังจากการเป่านกหวีดหมดเวลาตามข้อบังคับในตลาดเดิมพันสำหรับการแข่งขันนั้น

 2. ผ่านเข้ารอบ: ตลาดเดิมพันในทีมที่ "ผ่านเข้ารอบ" หรือ "ชนะเลิศ" เป็นการเดิมพันว่าทีมใดจะผ่านเข้าสู่รอบถัดไปหรือเป็นผู้ชนะเลิศได้ถ้วยรางวัลหรือในทัวนาเมนต์ โดยจะมีผลในเวลาและสถานที่ที่การแข่งขันหรือสเตจจบลง ไม่ว่าจะถูกย้าย เกิดความล่าช้า หรือถูกเลื่อนออกไปหรือไม่

 3. คะแนนในฤดูกาล: จะได้รับการตัดสินเมื่อทีมทำคะแนนได้เกินคะแนนรวมและคาดว่าจะได้แข่งขันตามตารางทั้งหมด หรือไม่สามารถทำคะแนนได้เกินคะแนนรวมเนื่องจากจำนวนการแข่งขันที่เหลืออยู่และคาดว่าจะได้แข่งขันตามตารางทั้งหมด หากมีเหตุอันควรสงสัยว่าทีมจะแข่งขันจนจบสิ้นฤดูกาลหรือไม่ เราจะยังไม่มีการตกลงจ่ายเงินเดิมพันผลคะแนนในฤดูกาลดังกล่าวจนกว่าจะแข่งขันจนครบ เมื่อมีการตกลงจ่ายเงินในตลาดเดิมพันคะแนนในฤดูกาลแล้ว เราจะไม่มีการเปลี่ยนแปลง แม้ว่าทีมจะลงแข่งขันน้อยกว่าที่คาดไว้ ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม

 4. ตลาดเดิมพันผู้ชนะลีกและตกอันดับ: จะมีผลตามผลลัพธ์ที่เป็นทางการของลีก ไม่ว่าแต่ละทีมจะลงแข่งมากน้อยแค่ไหน

 5. ตลาดเดิมพันทีมเหย้าปะทะ ตลาดเดิมพันทีมเยือน: หากไม่ได้แข่งขันในสนามปกติของทีม ทีมที่มีรายชื่ออยู่ในลำดับแรกจะถือเป็นทีมเหย้าสำหรับตลาดเดิมพันการแข่งทีมเหย้าปะทะ ทีมเยือน

 6. คะแนนต่อขณะแข่งขันแบบ 2 ทาง (แบบเอเชียน): การเดิมพันจะตัดสินตามคะแนนสำหรับช่วงเวลาที่เหลือหลังจากวางเดิมพันแล้ว เราจะไม่นับการทำคะแนนใด ๆ ก่อนวางเดิมพันโดยมีจุดประสงค์เพื่อผลการแข่งขัน

 7. ลูกเตะมุม: ในกรณีที่มีการทำลูกเตะมุมซ้ำ เราจะนับการทำลูกเตะมุมเดียวเท่านั้น เราจะไม่นับลูกเตะมุมที่มีโอกาสให้เตะ แต่ไม่ได้เตะ

 8. การยิงลูกโทษ: ตลาดเดิมพันคะแนนต่อจะรวมจำนวนประตูที่ทำได้ในการเตะทุกครั้ง ตลาดเดิมพันผลรวมจะนับเฉพาะจำนวนประตูในการเตะ 10 ครั้งแรกเท่านั้น

 9. ทีมที่ยิงประตูถัดไป: การเดิมพันในตลาดนี้จะมีผลทันทีเมื่อมีการทำประตูเกิดขึ้น โดยไม่คำนึงว่าการแข่งขันจะสิ้นสุดหรือไม่

 10. ยิงให้ถึง X ประตู: การเดิมพันในตลาดนี้จะมีผลทันทีเมื่อมีการทำประตูเกิดขึ้น โดยไม่คำนึงว่าการแข่งขันจะสิ้นสุดหรือไม่

 11. ตลาดผู้เล่นก่อนแข่ง: ผู้เล่นต้องลงเล่นเป็นตัวจริง การเดิมพันจึงจะมีผล

 12. ผู้ทำประตูในเวลาใดก็ได้: การเดิมพันจะเสร็จสิ้นในกิจกรรมตามเวลาปกติ รวมถึงการทดเวลาบาดเจ็บ ไม่รวมการต่อเวลาพิเศษและการดวลจุดโทษ การทำเข้าประตูตัวเองจะไม่นับในตลาดผู้ทำประตูในเวลาใดก็ได้

เกมวางแผนจัดการระบบของทีมกีฬา

 1. การแข่งขันที่กำหนดเวลาและสถานที่แข่งไว้โดยเฉพาะสามารถรับชมสดและดูซ้ำได้ในช่องทวิตช์ (Twitch) ที่ระบุไว้ในตลาดเดิมพัน

 2. ผลลัพธ์ทั้งหมดจะตัดสินด้วยการจำลองทางคอมพิวเตอร์แบบสุ่มเท่านั้น

 3. การแข่งขันที่มีการระบุเวลาและสถานที่จะต้องแข่งกันจนครบถ้วนสมบูรณ์ การเดิมพันจึงจะมีผล

 4. หากอินเทอร์เน็ตขัดข้องไม่ว่าจะด้วยเหตุใดก็ตาม ระบบจะเริ่มเล่นต่อจากช่วงที่ค้างไว้เมื่อสามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้อีกครั้ง แต่หากไม่มีการบันทึกไว้โดยอัตโนมัติ ความคืบหน้าทั้งหมดจนถึงจุดนั้นจะหายไป และการเดิมพันทั้งหมดของการแข่งขันที่มีการระบุเวลาและสถานที่จะเป็นโมฆะ

 5. การเดิมพันในการแข่งขันที่มีการระบุเวลาและสถานที่แบบเต็มเวลาและช่วงครึ่งหลังจะนับรวมทุกคะแนนที่ทำได้เมื่อเวลาผ่านไป

 6. การเล่นใน "โหมดจำลอง" (CPU แข่งกับ CPU)

กฎกติกากีฬาย่อย

MADDEN NFL 20

 1. ควอเตอร์ละ 10 นาที

 2. ระบบจะปิดนาฬิกาเร่งความเร็ว

 3. จะมีการหยุดพักห้านาทีในช่วงพักครึ่งเพื่อวางเดิมพันครึ่งหลัง

MLB The Show 20

 1. การแข่งขัน 9 อินนิง

NBA2K20

 1. ควอเตอร์ละ 6 นาที

NHL20 EA

 1. ช่วงละ 10 นาที

FIFA20

 1. การเปลี่ยนตัวด่วน: เปิด

 2. เงื่อนไขในการแข่งขัน: ฤดูใบไม้ผลิ

 3. ความเร็วของการแข่งขัน: ปกติ

สควอช

 1. หากผู้แข่งขันถอนตัวหรือถูกตัดสิทธิ์ การเดิมพันในตลาดเดิมพันมันนี่ไลน์ของการแข่งขันจะมีผลเมื่อการแข่งขันเสร็จสิ้นหนึ่งเซ็ต มิฉะนั้นการเดิมพันเหล่านี้จะเป็นโมฆะ การเดิมพันในตลาดเดิมพันอื่น ๆ จะเป็นโมฆะ เว้นแต่จะแข่งจนจบตามช่วงเวลาก่อนการถอนตัวหรือถูกตัดสิทธิ์

ปิงปอง

 1. หากผู้แข่งขันถอนตัวหรือถูกตัดสิทธิ์ การเดิมพันในตลาดเดิมพันมันนี่ไลน์ของการแข่งขันจะมีผลเมื่อการแข่งขันเสร็จสิ้นหนึ่งเซ็ต มิฉะนั้นการเดิมพันเหล่านี้จะเป็นโมฆะ การเดิมพันในตลาดเดิมพันอื่น ๆ จะเป็นโมฆะ เว้นแต่จะแข่งจนจบตามช่วงเวลาก่อนการถอนตัวหรือถูกตัดสิทธิ์

เทนนิส

 1. หากผู้แข่งขันถอนตัวหรือถูกตัดสิทธิ์ การเดิมพันในตลาดเดิมพันมันนี่ไลน์ของการแข่งขันจะมีผลเมื่อการแข่งขันเสร็จสิ้นหนึ่งเซ็ต มิฉะนั้นการเดิมพันเหล่านี้จะเป็นโมฆะ การเดิมพันในตลาดเดิมพันอื่น ๆ จะเป็นโมฆะ เว้นแต่จะแข่งจนจบตามช่วงเวลาก่อนการถอนตัวหรือถูกตัดสิทธิ์

 2. การเดิมพันทั้งหมดในการแข่งขันจะมีผล เมื่อการแข่งขันสิ้นสุดภายใน 7 วันตามตารางการแข่งขันเดิม

 3. การเดิมพันทั้งหมดจะมีผล ไม่ว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงของสถานที่แข่งขัน พื้นผิวสนามแข่ง หรือการเปลี่ยนจากในร่มเป็นกลางแจ้ง หรือจากกลางแจ้งเป็นในร่ม

 4. เราจะนับไทเบรกหรือแมทซ์ไทเบรกทั้งหมดเป็นหนึ่งเกม

  สำหรับการแข่งเดี่ยวของ ITF (ยกเว้นกิจกรรม Grand Slam) หรือดับเบิลแมทซ์ใดๆ ที่มีการใช้ไทเบรก (รวมถึงซูเปอร์ไทเบรก) กำหนดตัวผู้ชนะในเซ็ตสุดท้าย เราจะนับไทเบรกดังกล่าวเป็นหนึ่งเกมในการแสดงผลในตลาดไลฟ์สด และทุกตลาดจะสามารถดำเนินการได้ อย่างไรก็ตามตลาดเกมก่อนเริ่มการแข่งขันบน Spread และตลาดทั้งหมดจะเป็นโมฆะ ในขณะที่ตลาดอื่นจะสามารถดำเนินการได้

 5. หากการแข่งขันต้องตัดสินด้วย "โปรเซ็ต": การเดิมพันในมันนี่ไลน์เซ็ตแรก เซ็ตที่สอง และเซ็ตที่สาม และมันนี่ไลน์การแข่งขันจะมีผล การเดิมพันอื่น ๆ ทั้งหมดในช่วงเวลาการแข่งขันจะเป็นโมฆะ

 6. การเดิมพันผลในอนาคตทั้งหมดจะมีผล เว้นแต่ตลาดเดิมพันจะกำหนดให้ผู้แข่งขันบางคนเริ่มแข่งขัน

 7. การแข่งขันจะต้องมีแต้มถัดไปเพื่อให้การเดิมพันขณะแข่งขันทั้งหมดจึงจะมีผล หากผู้แข่งขันคนใดคนหนึ่งถอนตัว ถูกตัดสิทธิ์ หรือไม่แข่งขันต่อไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม การวางเดิมพันทั้งหมดนับตั้งแต่ปิดคะแนนล่าสุดจะเป็นโมฆะ

 8. การเดิมพันคะแนนต่อและผลรวมของเทนนิสทั้งหมดจะใช้เกมที่ชนะเป็นหน่วยคะแนน

วอลเลย์บอล

 1. ตลาดเดิมพันช่วงเวลาการแข่งขันทั้งหมดจะใช้เซ็ตเป็นหน่วยคะแนน ช่วงเวลาอื่น ๆ ทั้งหมดจะใช้คะแนนเป็นหน่วยคะแนน

 2. เราไม่ถือว่าโกลเดนเซ็ต (Golden Set) เป็นส่วนหนึ่งของผลการแข่งขัน

โปโลน้ำ

 1. หากไม่ได้กำหนดไว้เป็นอย่างอื่น การเดิมพันทั้งหมดจะอยู่ในเวลาปกติเท่านั้นและไม่รวมการต่อเวลาหรือการยิงลูกโทษ

กีฬาฤดูหนาว

 1. หากการแข่งขันไม่เสร็จสิ้นภายใน 48 ชั่วโมงนับตั้งแต่เวลาเริ่มเล่นเดิม การเดิมพันทั้งหมดในการแข่งขันจะเป็นโมฆะ หากมีการประกาศให้ลดเวลาหรือระงับการแข่งขันอย่างเป็นทางการภายใน 48 ชั่วโมงนับตั้งแต่เวลาเริ่มแข่งเดิม การเดิมพันจะมีผล และผลอย่างเป็นทางการจะนำมาใช้เพื่อจ่ายเงินตลาดเดิมพันทั้งหมด

กฎกติกากีฬาย่อย

 1. สกีลงเขา: ผู้แข่งขันอย่างน้อยหนึ่งคนต้องลงแข่งจนจบรายการจึงจะมีผล

 2. การแข่งสกีกระโดดไกลแบบตัวต่อตัว: ผู้แข่งขันทั้งสองคนต้องผ่านรอบคัดเลือกและเริ่มแข่งในรายการแข่งขันจึงจะมีผล เราจะใช้ผลการแข่งขันอย่างเป็นทางการ โดยไม่คำนึงถึงจำนวนการกระโดดหรือรอบที่ทำได้

กฎกติกาตัวอย่าง

 1. ทีเซอร์คือการเดิมพันหลายรายการโดยที่ผู้เดิมพันได้รับแต้มต่อหรือผลรวมมากกว่าในการเลือกแต่ละครั้ง ทั้งนี้การเลือกแต่ละครั้งต้องมีผลชนะ การเดิมพันจึงจะชนะได้

 2. การจ่ายเงินสำหรับทีเซอร์จะขึ้นอยู่กับกีฬา ลีก จำนวนการเลือก และจำนวนแต้มที่ปรับให้ ใช้ตารางด้านล่างเพื่อค้นหาการจ่ายเงินสำหรับทีเซอร์ต่าง ๆ

 3. ในทีเซอร์มาตรฐาน หากการเลือกหนึ่งเป็นผลเสมอหรือเป็นโมฆะเนื่องด้วยเหตุผลใดก็ตาม และส่วนที่เหลือชนะ การเลือกที่เสมอหรือเป็นโมฆะจะถูกลบออก และการจ่ายเงินจะกำหนดโดยใช้จำนวนการเลือกที่ปรับแล้ว หากมีการเลือกเหลือเพียงหนึ่งรายการเมื่อการเลือกที่เสมอหรือเป็นโมฆะทั้งหมดถูกลบออกแล้ว ทีเซอร์ทั้งหมดจะเป็นโมฆะ

 4. หากการเลือกทีเซอร์หนึ่งจากสองรายการใด ๆ เป็นผสเสมอหรือเป็นโมฆะเนื่องด้วยเหตุผลใดก็ตาม ทีเซอร์ทั้งหมดจะเป็นโมฆะ

 5. หากการเลือกหนึ่งหรือหลายรายการในซูเปอร์ทีเซอร์เป็นผลเสมอหรือเป็นโมฆะเนื่องด้วยเหตุผลใดก็ตาม ซูเปอร์ทีเซอร์ทั้งหมดจะเป็นโมฆะ

 6. Pinnacle ขอสงวนสิทธิ์ในการกำหนดค่าแต้มต่อพื้นฐานที่จะใช้ในทีเซอร์ใด ๆ

 7. ทีเซอร์การแข่งขันเดียวกันของอเมริกาฟุตบอล NCAA ทั้งหมดสำหรับการแข่งขันที่ความต่างระหว่างแต้มต่อและผลรวมน้อยกว่า 28 จะถูกยกเลิกเนื่องด้วยสหสัมพันธ์ของตัวแปร

บาสเกตบอลมาตรฐาน

ระดับอุดมศึกษาและ WNBA 4 แต้ม 4.5 แต้ม 5 แต้ม
เลือกทีม NBA 4.5 แต้ม 5 แต้ม 5.5 แต้ม
ผลรวม NBA 6.5 แต้ม 7 แต้ม 7.5 แต้ม
2 การเลือก 2 1.91 1.83
3 การเลือก 2.8 2.6 2.5
4 การเลือก 4 3.5 3
5 การเลือก 5.5 5 4.5
6 การเลือก 8 7 6

 

ฟุตบอลระดับอุดมศึกษาเท่านั้น

  6 แต้ม 6.5 แต้ม 7 แต้ม 7.5 แต้ม
2 ทีม 2 1.91 1.83 1.77
3 ทีม 2.8 2.6 2.5 -
4 ทีม 4 3.5 3 -
5 ทีม 5.5 5 4.5 -
6 ทีม 8 7 6 -

 

ฟุตบอลระดับอุดมศึกษา เกมเดียวกัน

  6 แต้ม 6.5 แต้ม 7 แต้ม 7.5 แต้ม
2 ทีม 2.05 2 1.91 1.83

 

ฟุตบอลมาตรฐาน - NFL หรือ NFL และระดับอุดมศึกษา

  6 แต้ม 6.5 แต้ม 7 แต้ม
2 ทีม 1.91 1.83 1.77
3 ทีม 2.6 2.4 2.2
4 ทีม 3.6 3.4 3
5 ทีม 5.5 5 4.5
6 ทีม 8 7 6

 

NFL เกมเดียวกัน

  6 แต้ม 6.5 แต้ม 7 แต้ม
2 ทีม 2 1.91 1.83

 

ฟุตบอลในร่ม

  7.5 แต้ม
2 ทีม 1.91

 

ฟุตบอลซูเปอร์ทีเซอร์

  10 แต้ม 13 แต้ม
3 ทีม 1.77 -
4 ทีม - 1.71

 

ซูเปอร์ทีเซอร์ NBA

  7 แต้มสำหรับทีม และ 9 แต้มสำหรับผลรวม
2 ทีม 1.5
3 ทีม 1.83
4 ทีม 2.4
5 ทีม 3
6 ทีม 4

อภิธานคำศัพท์

การแข่งขันที่มีการระบุเวลาและสถานที่: การแข่งขันที่สามารถวางเดิมพันได้

ช่วงเวลา: ช่วงหนึ่งของการแข่งขันที่มีการระบุเวลาและสถานที่

 

ผู้แข่งขัน: บุคคลที่เข้าร่วมในการแข่งขันที่มีการระบุเวลาและสถานที่

 

การตกลงจ่ายเงิน: ผลสรุปการเดิมพัน ณ จุดที่มีการจ่ายเงินให้ตามผลลัพธ์ของตลาดเดิมพัน

 

ผลลัพธ์: ผลของตลาดเดิมพัน

 

มีผล: การเดิมพัน "มีผล" หากเป็นไปตามเงื่อนไข โดยการมีผลหมายความว่าตกลงจะจ่ายเงินเดิมพันตามผลลัพธ์สุดท้าย

 

โมฆะ: การคืนเงินเดิมพันไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม ซึ่งโดยส่วนใหญ่แล้วจะเกิดขึ้นเมื่อเป็นปัญหาที่ไม่สามารถแก้ไขได้เนื่องจากมีสิ่งที่ไม่ถูกต้องเกี่ยวกับตลาดเดิมพัน เมื่อตลาดเดิมพันเป็นโมฆะ การเดิมพันทั้งหมดในตลาดเดิมพันนั้นจะถือเป็นโมฆะ

 

เสร็จสิ้น/จบลง: ตลาดเดิมพันที่มีผลลัพธ์สุดท้ายที่ถูกต้องซึ่งสามารถจ่ายเงินได้

 

นับรวม: การให้คะแนนการแข่งขันที่ถูกต้องในบริบทของตลาดเดิมพัน

 

หลายทาง: ตลาดเดิมพันที่มีผู้เข้าร่วมแข่งขันตั้งแต่สามคนขึ้นไป

 

ขณะแข่งขัน: ตลาดเดิมพันจะถือว่าเป็นการเดิมพัน "ขณะแข่งขัน"เมื่อการแข่งขันได้เริ่มขึ้น

 

ตลาดเดิมพัน: การเสนอเดิมพันในการแข่งขันที่มีการระบุเวลาและสถานที่

 

การเดิมพัน: การวางเดิมพันที่มีความเสี่ยงโดยจะมีการจ่ายเงินที่กำหนดไว้ตามผลลัพธ์ของการแข่งขันรายการหนึ่งหรือหลายรายการ

 

หลายรายการ: การเดิมพันแบบรวมที่มีอัตราต่อรองหลายรายการ

 

ทีเซอร์: การเดิมพันแบบรวมที่มีอัตราต่อรองคงที่และคะแนนต่อหรือผลรวมที่สูงขึ้น

 

ได้ข้อสรุป: ตลาดเดิมพันที่ได้ข้อสรุปในเรื่องผู้ชนะแล้ว ไม่ว่าจะมีเกิดอะไรขึ้นอีกในช่วงเวลานั้น

 

หน่วยคะแนน: หน่วยของคะแนนที่ใช้เพื่อตัดสินผลลัพธ์ของตลาดเดิมพัน เช่น การแข่งขันฟุตบอลอาจมีตลาดเดิมพันเป็นจำนวนประตู จำนวนลูกเตะมุม และจำนวนใบเหลืองใบแดง ซึ่งแต่ละอย่างที่กล่าวมาคือหน่วยคะแนน

กลับไปด้านบน